WIDOK

(2 Tymoteusza 3:16, 17)

 1. 1. Słowo Boże, jak światła blask,

  w świecie złym wskazuje szlak.

  Temu, kto przy nim wiernie trwa,

  prawda od Boga wolność da.

 2. 2. Biblię Bóg natchnął duchem swym,

  mówi w niej, jak mamy żyć.

  Pismo Święte zachęca nas,

  ścieżkę prostuje, uczy trwać.

 3. 3. W Księdze tej Bóg pokazał nam,

  jak ogromną miłość ma.

  Gdy codziennie czytamy ją,

  łatwiej nam jest do Niego lgnąć.