WIDOK

(Psalm 91)

 1. 1. Schronieniem jest Jehowa —

  ufamy w Jego moc.

  Ramieniem swym osłania,

  pomaga w czasie trosk.

  Obroni swój lojalny lud,

  zapewnia o tym wiernych sług.

  Jehowa naszą twierdzą —

  sprawiedliwy, prawy to Bóg.

 2. 2. I choćby niegodziwych

  tuż obok tysiąc padł,

  Bóg sprawi, że potulni

  do końca będą trwać.

  Ich serce więc nie musi drżeć —

  Jehowa wybawieniem jest.

  Ochroni przed nieszczęściem.

  Jego skrzydła dadzą nam cień.

 3. 3. Jehowa będzie czuwać

  i drogi naszej strzec.

  Wybawi z sideł nocy,

  od strzał lecących w dzień.

  Nie będzie dla nas groźnych miejsc,

  nie będzie budził się w nas lęk.

  Schronieniem jest Jehowa —

  On ocali przed wszelkim złem.