WIDOK
Tekst
Obraz

(Filipian 4:9)

 1. 1. Jehowo, Boże nasz,

  obiecujesz pokój dać.

  Więc prosimy, byś swym duchem

  chciał ten przymiot wzbudzić w nas.

  Możemy służyć Ci,

  przyjaciółmi Twymi być,

  bo swe życie oddał za nas

  Twój lojalny, drogi Syn.

 2. 2. Twój duch przywraca wzrok,

  Słowo Twe rozprasza noc.

  Światłem z Biblii nas prowadzisz,

  gdy panuje gęsty mrok.

  Choć światem rządzi gniew,

  wojny, przemoc szerzą się,

  Ty nam stale błogosławisz,

  w naszych sercach spokój jest.

 3. 3. Zgromadzasz owce swe

  tu, na ziemi, w niebie też.

  Zjednoczeni Twoim duchem

  rozgłaszamy dobrą wieść:

  Królestwo władzę ma,

  wkrótce zmienisz ziemię w raj,

  a potulnym ześlesz pokój —

  rozkoszować się nim dasz.