WIDOK

(Efezjan 4:3)

 1. 1. Podzielony, zimny jest świat.

  Bóg pociągnął do siebie nas.

  W zborze jedność, pokój nam dał,

  nadszedł radości czas.

  Piękny dar jedności

  zachwyt budzi w nas.

  Pracy zawsze dużo tu jest.

  Udział swój możemy w niej mieć.

  Chrystus dba lojalnie o zbór,

  kocha swych wiernych sług.

 2. 2. Kto o jedność w zborze swym dba,

  kto przejawia troskę i takt,

  kto w miłości stara się trwać —

  Boże uznanie ma.

  Pokój nas orzeźwia

  jak wiosenny wiatr.

  Kiedy miłość łączy nasz zbór,

  pokój z nieba zsyła nam Bóg.

  Zjednoczeni chcemy Go czcić,

  dla Niego wiecznie żyć.