1. Skąd powinniśmy czerpać siłę i moc? (Joz. 1:9; Ps. 68:35)

  2. Jak możemy wzmacniać swoją wiarę? (Hebr. 11:6)

  3. Dlaczego możemy być pewni, że odniesiemy sukces w pracy, którą zlecił nam Jehowa? (Agg. 2:4-9)

  4.   Jak Jehowa nas umacnia, kiedy przechodzimy poważne próby? (Ps. 18:6, 30; Kol. 4:10, 11, przypis)

  5. Co pomoże młodym osobom i małżeństwom popierać zwierzchnictwo Jehowy? (Mat. 22:37, 39)

  6. Jak możemy ‛stać mocno w wierze’ i ‛się umacniać’? (1 Kor. 16:13; Rzym. 15:5; Hebr. 5:11 do 6:1; 12:16, 17)