Spośród wszystkich przymiotów Jehowy najznamienitszym, a zarazem najbardziej pociągającym jest miłość. Kiedy przyjrzymy się niektórym jej aspektom — niczym fasetkom pięknego klejnotu — zrozumiemy, dlaczego Biblia mówi, że „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8).