Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 LEKCJA 5

Dlaczego warto przychodzić na nasze zebrania?

Dlaczego warto przychodzić na nasze zebrania?

Argentyna

Sierra Leone

Belgia

Malezja

Niejeden człowiek przestaje uczęszczać na nabożeństwa w swoim kościele, ponieważ nie znajduje tam duchowego przewodnictwa ani pokrzepienia. Dlaczego więc warto przychodzić na zebrania organizowane przez Świadków Jehowy?

Można zaznać radości, jaką daje przebywanie w towarzystwie życzliwych ludzi. W I wieku n.e. chrześcijanie byli zorganizowani w zbory. Urządzali zebrania, na których wielbili Boga, badali Pisma i wzajemnie udzielali sobie zachęt (Hebrajczyków 10:24, 25). Na takich zebraniach panowała ciepła, serdeczna atmosfera. Wszyscy obecni wiedzieli, że są wśród prawdziwych przyjaciół — wśród duchowych braci i sióstr (2 Tesaloniczan 1:3; 3 Jana 14). Dzisiaj trzymamy się wzorca pozostawionego przez pierwszych chrześcijan i doświadczamy takiej radości jak oni.

Można się dowiedzieć, jak w praktyce stosować zasady podane w Biblii. Z takich spotkań — podobnie jak to było w czasach biblijnych — korzystają wspólnie mężczyźni, kobiety i dzieci. Wykwalifikowani nauczyciele zwracają naszą uwagę na zasady ze Słowa Bożego i pomagają nam zrozumieć, jak je stosować w codziennym życiu (Powtórzonego Prawa 31:12; Nehemiasza 8:8). Wszyscy mamy możliwość „publicznego oznajmiania naszej nadziei” przez branie udziału w dyskusjach i śpiewanie pieśni (Hebrajczyków 10:23).

Można umocnić swoją wiarę w Boga. Apostoł Paweł napisał do chrześcijan w jednym z ówczesnych zborów: „Gorąco bowiem pragnę was widzieć, żeby (...) nastąpiła wśród was wymiana zachęt, u każdego przez wiarę drugiego, zarówno waszą, jak i moją” (Rzymian 1:11, 12). Dzięki regularnemu spotykaniu się ze współwyznawcami umacniamy swą wiarę i utwierdzamy się w postanowieniu, by prowadzić przykładne chrześcijańskie życie.

Czy nie chciałbyś przyjść na nasze najbliższe zebranie i doświadczyć na sobie wszystkich wspomnianych tu dobrodziejstw? Możesz mieć pewność, że spotkasz się z serdecznym przyjęciem. Wstęp jest wolny.

  • Zgodnie z jakim wzorcem Świadkowie organizują swoje zebrania?

  • Jakie korzyści można odnieść z przychodzenia na takie zebrania?