Stany Zjednoczone

Szkoła Gilead, Patterson (stan Nowy Jork)

Panama

Świadkowie Jehowy przykładają ogromną wagę do biblijnego kształcenia. Dla osób, które pełnoczasowo głoszą o Królestwie, organizuje się specjalne szkolenia pomagające im ‛dokładnie pełnić swe usługiwanie’ (2 Tymoteusza 4:5).

Kurs Służby Pionierskiej. Pionierzy stali pełniący służbę co najmniej rok są zapraszani na sześciodniowe szkolenie, które może się odbywać w pobliskiej Sali Królestwa. Ma ono pomóc im umocnić więź z Jehową, zachęcić ich do dalszej wiernej służby oraz podnieść ich kwalifikacje we wszystkich jej dziedzinach.

Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa. Ten dwumiesięczny kurs został przewidziany dla doświadczonych pionierów gotowych opuścić rodzinne strony i działać tam, gdzie są potrzebni. Każdy z nich mówi niejako: „Oto jestem! Mnie poślij” (Izajasza 6:8). W ten sposób idą śladami największego Ewangelizatora, jaki żył na ziemi — Jezusa Chrystusa (Jana 7:29). Przeprowadzka na nowy teren może się wiązać z koniecznością przystosowania się do skromniejszych warunków, obcej kultury, innego klimatu i jedzenia. Nieraz też trzeba nauczyć się nowego języka. Z tego szkolenia mogą korzystać chrześcijanie w wieku od 23 do 65 lat — zarówno osoby w stanie wolnym, jak i małżeństwa. Kurs pomaga im rozwijać przymioty niezbędne do wykonywania przydzielonych zadań, a także doskonalić umiejętności, dzięki którym będą jeszcze bardziej przydatni w organizacji Jehowy.

Biblijna Szkoła Strażnicy — Gilead. Nazwa tej szkoły pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „kopiec świadectwa”. Od jej założenia w roku 1943 ponad 8000 jej absolwentów usługiwało w charakterze misjonarzy i z powodzeniem dawało świadectwo „aż po kraniec ziemi” (Dzieje 13:47). Na przykład kiedy nasi misjonarze po raz pierwszy dotarli do Peru, nie działał tam ani jeden zbór — teraz jest ich przeszło 1000. W Japonii nie było nawet 10 Świadków, a dzisiaj w tym kraju jest ponad 200 000 gorliwych głosicieli. Do Szkoły Gilead zaprasza się pionierów specjalnych, misjonarzy, nadzorców obwodów oraz osoby pracujące w Biurach Oddziałów. To intensywne pięciomiesięczne szkolenie obejmuje wnikliwe studium Słowa Bożego. Przygotowuje studentów do umacniania współwyznawców i skutecznego wspierania naszej ogólnoświatowej działalności.

  • Jaki jest cel Kursu Służby Pionierskiej?

  • Kto może skorzystać z Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa?