Boliwia

Sala Królestwa w Nigerii — dawniej i obecnie

Tahiti

Nazwa „Sala Królestwa” wskazuje, że na organizowanych tam zebraniach dużo uwagi poświęca się Królestwu Bożemu, o którym głosił Jezus (Łukasza 8:1).

Sale są lokalnymi ośrodkami religii prawdziwej. Koordynuje się z nich działalność ewangelizacyjną (Mateusza 24:14). Różnią się wielkością i wyglądem, ale wszystkie są skromne i funkcjonalne. Często z jednego obiektu korzysta kilka zborów. Aby zaspokoić rosnące potrzeby, w ostatnich latach na całym świecie wznieśliśmy dziesiątki tysięcy nowych Sal Królestwa (średnio powstawało pięć dziennie). Dzięki czemu było to możliwe? (Mateusza 19:26).

Sale buduje się z ofiarowanych na ten cel dobrowolnych datków. Pieniądze te przekazywane są do Biura Oddziału, dzięki czemu powstaje fundusz, z którego mogą korzystać zbory pragnące zbudować lub wyremontować Salę Królestwa.

Sale powstają wspólnym wysiłkiem ochotników, którzy za swą pracę nie pobierają wynagrodzenia. W wielu krajach zorganizowano Brygady Budowniczych Sal Królestwa. Ich członkowie przemieszczają się od zboru do zboru, docierając nawet w odległe zakątki, aby pomóc miejscowym Świadkom w budowie Sal. W innych krajach wyznacza się wykwalifikowane osoby, które nadzorują budowy i remonty Sal na przydzielonych im terenach. Chociaż swoją pomoc oferują umiejętni ochotnicy z okolicznych zborów, to na placu budowy pomagają przede wszystkim członkowie miejscowego zboru. Dzięki ofiarności wszystkich tych osób oraz dzięki wsparciu ducha Jehowy podejmowane wysiłki przynoszą piękne rezultaty (Psalm 127:1; Kolosan 3:23).

  • Dlaczego miejsca zebrań Świadków Jehowy nazywane są Salami Królestwa?

  • W jaki sposób powstają Sale Królestwa na całym świecie?