Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 LEKCJA 13

Kto to jest pionier?

Kto to jest pionier?

Kanada

Głoszenie od domu do domu

Prowadzenie studium biblijnego

Studium osobiste

Słowo „pionier” często oznacza osobę, która toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie. Pionierem w pewnym sensie był Jezus — przyszedł na ziemię, by przekazywać życiodajną wiedzę i utorować drogę do wybawienia (Mateusza 20:28). Pragniemy brać z niego wzór i poświęcamy na ‛czynienie uczniów’ tyle czasu, ile tylko możemy (Mateusza 28:19, 20). Niektórym z nas udaje się pełnić tak zwaną służbę pionierską.

Pionier to ktoś, kto postanowił poświęcać na służbę kaznodziejską znaczną część swego czasu. Chociaż wszyscy Świadkowie Jehowy są głosicielami dobrej nowiny, to niektórzy tak ułożyli swoje życie, by działać w charakterze pionierów stałych. Przeznaczają oni na służbę 70 godzin miesięcznie. Aby sprostać temu zadaniu, wielu z nich ogranicza czas pracy zarobkowej i zatrudnia się na niepełny etat. Inni zostają skierowani jako pionierzy specjalni na tereny, gdzie potrzeba więcej głosicieli. W każdym miesiącu spędzają w służbie co najmniej 130 godzin. Pionierzy zadowalają się skromnym życiem, ufając, że Jehowa zaspokoi ich podstawowe potrzeby (Mateusza 6:31-33; 1 Tymoteusza 6:6-8). O takich osobach mówimy, że usługują pełnoczasowo. Ci, którzy nie mogą pełnić służby pełnoczasowej, ale mają ducha pionierskiego, niekiedy zostają pionierami pomocniczymi — przeznaczają na działalność kaznodziejską 30 lub 50 godzin miesięcznie.

Pionier zdobywa się na szczególny wysiłek z miłości do Boga i bliźnich. Podobnie jak Jezus, my też zauważamy, że wielu ludzi rozpaczliwie potrzebuje pomocy pod względem duchowym (Marka 6:34). Kierując się miłością do bliźnich, przekazujemy im bezcenną wiedzę biblijną, która pozwala już teraz prowadzić lepsze życie i uchwycić się niezawodnej nadziei na przyszłość. Miłość ta pobudza pionierów do szczególnej ofiarności (Mateusza 22:39; 1 Tesaloniczan 2:8). Pełniona służba wzmacnia ich wiarę, przybliża do Boga i przysparza im szczęścia (Dzieje 20:35).

  • Kto to jest pionier?

  • Z jakich pobudek pionier pełni swą służbę?