Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 LEKCJA 19

Kim jest „niewolnik wierny i roztropny”?

Kim jest „niewolnik wierny i roztropny”?

Wszyscy otrzymujemy pożywny pokarm duchowy

Krótko przed swą śmiercią Jezus rozmawiał na osobności z czterema uczniami — Piotrem, Jakubem, Janem i Andrzejem. Kiedy wyjaśniał im, co będzie ‛znakiem jego obecności oraz zakończenia systemu rzeczy’, zadał ważne pytanie: „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie?” (Mateusza 24:3, 45; Marka 13:3, 4). Jezus zapewnił uczniów, że jako ich „pan” wyznaczy „niewolnika”, który w czasach końca będzie regularnie zaopatrywał jego naśladowców w pokarm duchowy. Kim jest ten „niewolnik”?

Jest to niewielkie grono namaszczonych duchem świętym naśladowców Jezusa. Tworzą oni Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Dbają, żebyśmy byli dobrze odżywieni pod względem duchowym. W tym celu dostarczają nam „odmierzone porcje pokarmu we właściwym czasie” (Łukasza 12:42).

Jest to grono, które troszczy się o „dom Boży” (1 Tymoteusza 3:15). Jezus powierzył „niewolnikowi” jeszcze inne odpowiedzialne zadanie: ma on kierować działalnością ziemskiej części organizacji Jehowy — dbać o jej dobra materialne, prowadzić i koordynować dzieło ewangelizacji oraz pouczać nas za pośrednictwem zborów. Aby zaspokoić nasze potrzeby, „niewolnik” dostarcza nam publikacje, które wykorzystujemy też w służbie kaznodziejskiej, i przygotowuje budujący program zebrań i większych zgromadzeń.

„Niewolnik” jest wierny, ponieważ lojalnie trzyma się prawd biblijnych i rzetelnie wywiązuje się z zadania głoszenia dobrej nowiny (Dzieje 10:42). Jest również roztropny, bo mądrze zarządza ogółem ziemskich spraw Chrystusa. Jehowa błogosławi pracy tego „niewolnika”, zapewniając swym sługom wzrost liczebny oraz obfitość pokarmu duchowego (Izajasza 60:22; 65:13).

  • Kogo Jezus wyznaczył, by zaopatrywał jego uczniów w pokarm duchowy?

  • Dlaczego można powiedzieć, że „niewolnik” jest wierny i roztropny?