Noe

Abraham i Sara

Mojżesz

Jezus Chrystus

Wiele osób myśli, że Świadkowie Jehowy to jakaś nowa religia. Ale słudzy jedynego prawdziwego Boga zostali nazwani Jego „świadkami” już przeszło 2700 lat temu (Izajasza 43:10-12). Do roku 1931 byliśmy znani jako Badacze Pisma Świętego. Dlaczego przyjęliśmy nazwę Świadkowie Jehowy?

Nazwa ta mówi, kto jest naszym Bogiem. W starożytnych rękopisach biblijnych imię Boże, Jehowa, występuje tysiące razy. W wielu przekładach Biblii zastąpiono je tytułami, takimi jak „Bóg” lub „Pan”. A przecież gdy prawdziwy Bóg rozmawiał z Mojżeszem, użył swojego imienia, Jehowa, i powiedział: „To jest moje imię na zawsze” (Wyjścia 3:15). W ten sposób odróżnił siebie od wszystkich fałszywych bogów. Noszenie świętego imienia Bożego to dla nas zaszczyt.

Nazwa ta wskazuje, jakie jest nasze główne zadanie. Od najdawniejszych czasów ludzie mówili innym o swojej wierze w Jehowę. Pierwszym z nich był prawy Abel. W kolejnych stuleciach Noe, Abraham, Sara, Mojżesz, Dawid i wielu innych dołączyli do „wielkiego obłoku świadków” (Hebrajczyków 11:4 do 12:1). Podobnie jak ktoś może świadczyć w sądzie na korzyść niewinnej osoby, tak my jesteśmy zdecydowani głosić prawdę o naszym Bogu.

Naśladujemy Jezusa. Biblia nazywa go „świadkiem, który jest wierny i prawdziwy” (Objawienie 3:14). Sam Jezus powiedział, że ‛dał ludziom poznać imię Boże’ i że ‛dawał świadectwo prawdzie’ o Jehowie (Jana 17:26; 18:37). Prawdziwi naśladowcy Chrystusa muszą więc reprezentować imię Jehowy i o nim głosić. I właśnie to starają się robić Świadkowie Jehowy.

  • Dlaczego Badacze Pisma Świętego przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy?

  • Od kiedy Jehowa ma na ziemi swoich świadków?

  • Kto jest najwybitniejszym Świadkiem Jehowy?