Noe

Abraham i Sara

Mojżesz

Jezus Chrystus

Wiele osób myśli, że Świadkowie Jehowy to jakaś nowa religia. Tymczasem czciciele jedynego prawdziwego Boga zostali określeni mianem „świadków” już przeszło 2700 lat temu (Izajasza 43:10-12). Do roku 1931 byliśmy znani jako Badacze Pisma Świętego. Dlaczego przyjęliśmy nazwę Świadkowie Jehowy?

Nazwa ta wskazuje, kto jest naszym Bogiem. W starożytnych manuskryptach biblijnych tysiące razy występuje imię Boże, Jehowa. Niestety, w wielu przekładach Biblii zastąpiono je tytułami, takimi jak „Bóg” lub „Pan”. A przecież gdy prawdziwy Bóg objawił się Mojżeszowi, użył właśnie imienia Jehowa i oznajmił: „To jest moje imię po czas niezmierzony” (Wyjścia 3:15). Odróżnia Go ono od wszystkich fałszywych bóstw. Jesteśmy dumni, że nasza nazwa kieruje uwagę na święte imię Boże.

Nazwa ta mówi, jakie jest nasze główne zadanie. Od najdawniejszych czasów ludzie dawali świadectwo swojej wierze w Jehowę. Do grona tego należał już prawy Abel, potem Noe, Abraham, Sara, Mojżesz, Dawid i mnóstwo innych osób. Był to „wielki obłok świadków” (Hebrajczyków 11:4 do 12:1). Podobnie jak świadkowie w sądzie mogą zeznawać na korzyść kogoś niewinnego, tak my jesteśmy zdecydowani rozgłaszać wszem i wobec prawdę o naszym Bogu.

Nazwa ta dowodzi, że naśladujemy Jezusa. Biblia przedstawia go jako „świadka wiernego i prawdziwego” (Objawienie 3:14). Sam Jezus powiedział, że ‛dał ludziom poznać imię Boże’ i że ‛dawał świadectwo prawdzie’ o Jehowie (Jana 17:26; 18:37). Szczerzy naśladowcy Chrystusa muszą więc gorliwie świadczyć o Bogu i Jego imieniu. I tak właśnie starają się dziś czynić Świadkowie Jehowy.

  • Dlaczego Badacze Pisma Świętego przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy?

  • Od jak dawna Jehowa ma na ziemi swych świadków?

  • Kto jest największym Świadkiem na rzecz Jehowy Boga?