Dział Plastyczny, Stany Zjednoczone

Niemcy

Kenia

Kolumbia

Nazwa Betel pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „dom Boży” (Rodzaju 28:17, 19). Jest to odpowiednie określenie dla obiektów, w których mieszczą się Biura Oddziałów Świadków Jehowy. Wznosi się je w poszczególnych krajach, by koordynować i wspierać działalność ewangelizacyjną. Ogólny nadzór nad wykonywaną tam pracą sprawuje Ciało Kierownicze, mające swą siedzibę w Biurze Głównym w Stanach Zjednoczonych. Osoby usługujące w tych obiektach tworzą tak zwaną rodzinę Betel — razem mieszkają, pracują, wspólnie spożywają posiłki i studiują Biblię (Psalm 133:1).

Jest to wyjątkowe miejsce, w którym wszyscy ofiarnie pracują. Betelczycy — mężczyźni i kobiety — cały swój czas poświęcają na wykonywanie woli Boga i popieranie spraw Jego Królestwa (Mateusza 6:33). Nie pobierają wynagrodzenia, ale mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie i skromne środki na osobiste wydatki. Każdy betelczyk wypełnia przydzielone mu zadania. Może to być praca na przykład w biurze, kuchni, jadalni, drukarni, introligatorni, pralni, dziale czystości czy konserwacji.

Jest to miejsce, w którym wszyscy pilnie popierają dzieło głoszenia o Królestwie. Głównym celem istnienia każdego Betel jest udostępnianie prawd biblijnych możliwie największej liczbie ludzi. Łatwiej to zrozumieć na przykładzie tej broszury. Została ona napisana pod nadzorem Ciała Kierowniczego, przekazana drogą elektroniczną do setek działów tłumaczeń, wydrukowana na szybkobieżnych maszynach drukujących i rozesłana do ponad 110 000 zborów na całym świecie. W każdym etapie tej pracy brali udział członkowie rodziny Betel. Wszystkie ich wysiłki służą najważniejszemu zadaniu — zadaniu głoszenia dobrej nowiny (Marka 13:10).

  • Kto usługuje w Betel i na jakich zasadach?

  • Co jest głównym celem istnienia każdego Betel?