Drodzy Współwyznawcy!

Słudzy Jehowy kochają Jego Słowo — Biblię. Są przekonani, że zawiera ona dokładne relacje historyczne, sprawdzone wskazówki przydatne w życiu codziennym oraz dowody na to, że Jehowa kocha wszystkich ludzi (Psalm 119:105; Łukasza 1:3; 1 Jana 4:19). Gorąco pragną przekazywać te cenne prawdy drugim. Cieszymy się, że może w tym pomóc książka Uczymy się z Biblii. Pozwólcie, że trochę przybliżymy Wam jej treść.

Publikację tę przygotowano przede wszystkim z myślą o dzieciach. Jednak korzyść z niej mogą odnieść też dorośli, którzy chcą lepiej poznać Biblię. A skoro jest ona Księgą dla wszystkich ludzi, niewątpliwie każdy wyniesie coś z powtórzenia opisanych w niej historii, które mogą nam pomóc prowadzić naprawdę szczęśliwe życie.

Książka ta przedstawia opisane w Biblii dzieje ludzkości od chwili stworzenia. Dołożono wszelkich starań, żeby opowiedzieć je w prosty i zrozumiały sposób oraz, na ile to możliwe, w porządku chronologicznym.

Niniejsza książka nie jest jedynie streszczeniem Biblii. Zarówno tekst, jak i ilustracje przygotowano z myślą o tym, żeby pobudzić wyobraźnię czytelnika i uchwycić emocje przedstawionych osób.

Biblia to w dużej mierze książka o ludziach — tych posłusznych Jehowie i tych, którzy Go nie słuchali. Publikacja ta pomaga to dostrzec i pobudza do wyciągnięcia wniosków z ich przykładów (Rzymian 15:4; 1 Koryntian 10:6). Jej treść podzielono na 14 części.  We wprowadzeniu do każdej z nich zwrócono uwagę na najważniejsze dla nas lekcje.

Jeśli omawiasz książkę z dzieckiem, moglibyście przeczytać rozdział i porozmawiać o ilustracjach. Potem postarajcie się odczytać fragmenty Biblii, na których go oparto. Pomóż dziecku powiązać relację biblijną z treścią rozdziału. Takie podejście może być skuteczne również wtedy, kiedy przybliżasz treść Biblii komuś dorosłemu.

Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże wszystkim szczerym ludziom — niezależnie od wieku — uczyć się ze Słowa Bożego i stosować jego rady. Dzięki temu oni też będą mogli czcić Boga jako członkowie Jego ukochanej rodziny.

Wasi bracia

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy