Kiedy Mojżesz był na górze Synaj, Jehowa kazał mu zrobić specjalny namiot nazywany przybytkiem, gdzie Izraelici mogliby oddawać cześć Bogu. Mieli zabierać ten namiot ze sobą, kiedy podróżowali.

Jehowa powiedział: ‛Poproś ludzi, żeby dali to, co mogą, na budowę przybytku’. Izraelici przynieśli złoto, srebro, miedź, cenne kamienie i biżuterię. Dali również wełnę, len, skóry zwierząt i wiele innych rzeczy. Byli tak hojni, że Mojżesz musiał im powiedzieć: ‛Wystarczy! Nie przynoście więcej’.

Przy budowie pracowało wiele zdolnych mężczyzn i kobiet. Jehowa dał im mądrość potrzebną do wykonania tej pracy. Niektórzy przędli, tkali i wyszywali. Inni obrabiali kamienie i złoto albo rzeźbili w drewnie.

Przybytek zbudowano dokładnie tak, jak nakazał Jehowa. Izraelici zrobili piękną zasłonę, która oddzielała dwie części Przybytku — Miejsce Święte i Miejsce Najświętsze. W Miejscu Najświętszym stała Arka Przymierza. Była ona zrobiona z drewna akacjowego i złota. W Miejscu Świętym znajdował się złoty świecznik, stół oraz ołtarz, na którym palono kadzidło. Na dziedzińcu postawiono miedziany basen oraz duży ołtarz.  Arka Przymierza miała przypominać Izraelitom o obietnicy danej Jehowie — że będą Mu posłuszni. Czy wiesz, czym jest przymierze? To taka wyjątkowa obietnica.

Jehowa wybrał Aarona i jego synów na kapłanów. Mieli dbać o przybytek i składać Jehowie ofiary. Tylko Aaron, który był arcykapłanem, mógł wejść do Miejsca Najświętszego. Robił to raz w roku, żeby złożyć ofiarę za grzechy swoje, swojej rodziny i całego narodu izraelskiego.

Izraelici ukończyli przybytek rok po wyjściu z Egiptu. Teraz mieli już miejsce, w którym mogli czcić Boga.

Jehowa napełnił przybytek swoją chwałą i sprawił, że pojawił się nad nim obłok. Dopóki ten obłok pozostawał nad przybytkiem, Izraelici mieszkali w tym samym miejscu. Ale jeśli się unosił, wiedzieli, że nadszedł czas, żeby się przenieść. Wtedy składali przybytek i szli tam, gdzie obłok ich prowadził.

„Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: ‚Oto przybytek Boży jest pośród ludzi. I Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. Będzie z nimi sam Bóg’” ​(Objawienie 21:3)