Po tym, jak Jezus został ochrzczony, duch święty zaprowadził go na pustkowie. Jezus nie jadł niczego przez 40 dni i był bardzo głodny. Wtedy przyszedł Diabeł i zaczął go kusić: ‛Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, powiedz tym kamieniom, żeby się stały chlebami’. Ale Jezus odpowiedział, cytując święte Pisma: ‛Napisano, że do życia potrzeba czegoś więcej niż tylko jedzenia. Trzeba słuchać każdego słowa Jehowy’.

Diabeł rzucił Jezusowi kolejne wyzwanie: ‛Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, skocz z najwyższego miejsca świątyni. Jest przecież napisane, że Bóg pośle aniołów, żeby cię złapali’. Ale Jezus znowu zacytował Pisma: ‛Jest napisane, że nie wolno wystawiać Jehowy na próbę’.

Później Szatan pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata — jakie są bogate i wspaniałe — i powiedział: ‛Dam ci wszystkie te królestwa i ich chwałę, jeśli chociaż raz oddasz mi cześć’. Ale Jezus odpowiedział: ‛Idź precz, Szatanie! Jest napisane, że cześć należy oddawać tylko Jehowie’.

Wtedy Diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i dali Jezusowi coś do jedzenia. Od tego czasu Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie. Właśnie to zadanie miał wykonać na ziemi. Ludziom bardzo się podobało to, czego uczył Jezus, i chodzili za nim, gdziekolwiek szedł.

„Kiedy [Diabeł] kłamie, robi to zgodnie z własną naturą, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” ​(Jana 8:44)