Pewnej nocy królowi Nabuchodonozorowi przyśnił się dziwny sen. Tak go zaniepokoił, że już nie potrafił zasnąć. Wezwał swoich doradców zajmujących się magią i polecił im: ‛Wyjaśnijcie mi, co znaczy mój sen’. Oni odpowiedzieli: ‛Królu, najpierw opowiedz nam, co ci się przyśniło’. Ale Nabuchodonozor powiedział: ‛Nie! To wy powiedzcie, co mi się śniło, albo każę was zabić’. Doradcy znowu poprosili: ‛Powiedz nam, co ci się śniło, a wtedy my to wyjaśnimy’. Jednak Nabuchodonozor się nie zgodził: ‛Wszyscy próbujecie mnie oszukać. Sami mi powiedzcie, co to był za sen!’. Doradcy musieli przyznać: ‛Nie ma człowieka, który to potrafi. Prosisz o coś niemożliwego’.

Nabuchodonozor tak się rozzłościł, że kazał zabić wszystkich mędrców w kraju — również Daniela, Szadracha, Meszacha i Abed-Nega. Wtedy Daniel poprosił króla o trochę czasu. Razem z przyjaciółmi modlił się i prosił Boga o pomoc. A co zrobił Jehowa?

Jehowa pokazał Danielowi w wizji sen Nabuchodonozora oraz wyjaśnił jego znaczenie. Następnego dnia Daniel poszedł do sługi króla i powiedział mu: ‛Nie zabijajcie żadnego z mędrców. Potrafię wyjaśnić ten sen’. Sługa zabrał go więc do Nabuchodonozora. Daniel powiedział do króla: ‛Bóg pokazał ci, co ma się stać w przyszłości. We śnie zobaczyłeś ogromny posąg, którego głowa była ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i uda z miedzi, nogi z żelaza, a stopy z żelaza zmieszanego z gliną. Potem od pewnej góry odcięto kamień. Uderzył on w stopy  posągu i rozbił go w pył, który później rozwiał wiatr. Ten kamień stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię’.

Daniel mówił dalej: ‛Znaczenie snu jest takie: Twoje królestwo to głowa ze złota. Część ze srebra to królestwo, które nastanie po twoim. Później będzie następne, podobne do miedzi, i opanuje całą ziemię. Kolejne będzie bardzo silne, jak żelazo. A na koniec pojawi się królestwo, które będzie podzielone — niektóre jego części będą mocne jak żelazo, a inne słabe jak glina. Kamień, który stał się górą, to Królestwo samego Boga. Zniszczy ono wszystkie inne królestwa i będzie trwać na zawsze’.

Nabuchodonozor upadł przed Danielem twarzą do ziemi. Powiedział: ‛To twój Bóg wyjawił ci ten sen. Żaden inny bóg nie może się z Nim równać’. Zamiast zabić Daniela, Nabuchodonozor mianował go zwierzchnikiem wszystkich mędrców i jednym z władców w Babilonie. Czy zwróciłeś uwagę na to, jak Jehowa odpowiedział na modlitwę Daniela?

„Natchnione wypowiedzi zgromadziły królów w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” ​(Objawienie 16:16)