Możesz prowadzić szczęśliwe życie dzięki pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem

ABRAHAM, wybitny mąż wiary z czasów biblijnych, zrezygnował z wygodnego życia w bogatym mieście Ur. Przez pewien czas przebywał w Charanie, ale resztę życia spędził jako koczownik, przenosząc swe namioty z miejsca na miejsce (Rodzaju 12:1-3; Dzieje 7:2-7; Hebrajczyków 11:8-10). Niemniej czytamy o nim: „Abraham wydał ostatnie tchnienie i umarł w późnej starości, sędziwy i pełen zadowolenia” (Rodzaju 25:8). Dzięki czemu zaznał w życiu tyle szczęścia? Abraham nie był po prostu starcem, który na łożu śmierci odczuwa satysfakcję ze swych osiągnięć. Ze względu na niezwykłą wiarę został później nazwany „przyjacielem Jehowy” (Jakuba 2:23; Izajasza 41:8). A zatem prowadził szczęśliwe życie dzięki temu, że utrzymywał głęboką więź ze Stwórcą.

Czy mógłbyś wieść szczęśliwsze życie niż Abraham?

2 Podobnie jak Abraham, który żył jakieś 4000 lat temu, ty też możesz wieść sensowne, szczęśliwe życie, jeśli będziesz pielęgnować przyjaźń z Bogiem. Zapewne trudno ci pojąć, że mógłbyś zostać przyjacielem Stwórcy wszechświata, a jednak jest to możliwe. W jaki sposób? Musisz Go poznać i pokochać (1 Koryntian 8:3; Galatów 4:9). Taka więź ze Stwórcą wzbogaci twoje życie i przyda ci szczęścia.

3 Tym, którzy są gotowi uznać ofiarę okupu złożoną  przez Jezusa Chrystusa, Jehowa udziela wskazówek pozwalających prowadzić szczęśliwe życie (Izajasza 48:17). Nie zapominaj, że Adam zbuntował się przeciw Bogu, gdy postanowił sam decydować, co jest dobre, a co nie. Chociaż więc Jehowa dzięki ofierze okupu złożonej przez swego Syna nabył na własność rodzinę ludzką i otworzył przed nią drogę wyjścia z niewoli grzechu i śmierci, to każdy człowiek z osobna musi uznać ten okup i zaprzestać ustanawiania własnych mierników dobra i zła, a podporządkować się prawom i zasadom wytyczonym przez Boga.

„Daj mi, proszę, poznać twoje drogi”

4 Jeśli dalej będziesz studiować Biblię i stosować się do podanych w niej zasad, niewątpliwie docenisz wartość Bożych norm postępowania (Psalm 19:7-9). Zapragniesz powtórzyć za Mojżeszem, prorokiem Jehowy: „Teraz więc, proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi, proszę, poznać twoje drogi, bym cię znał” (Wyjścia 33:13; Psalm 25:4). Zasady biblijne ułatwią ci radzenie sobie z kłopotami w tych „krytycznych czasach trudnych do zniesienia” (2 Tymoteusza 3:1). Będziesz coraz bardziej cenić te zasady, dzięki czemu lepiej poznasz Jehowę i mocniej się z Nim zaprzyjaźnisz.

5 Wprawdzie Abraham umarł „sędziwy i pełen zadowolenia”, ale nasze życie, które nieuchronnie kończy się śmiercią, i tak jest za krótkie. Młodzi czy starzy — wszyscy mamy wrodzoną chęć życia. Wynika to stąd, że Bóg „wieczność włożył w (...) [nasze] serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca” (Kaznodziei 3:11, Biblia warszawska). Nawet żyjąc wiecznie, nigdy nie zdołalibyśmy pojąć wszystkich dzieł stwórczych Jehowy. Moglibyśmy je obserwować, badać, podziwiać i cieszyć się nimi po czas niezmierzony! (Psalm 19:1-4; 104:24; 139:14).

6 Zapewne jednak nie chciałbyś żyć wiecznie, gdyby ziemia była pełna takich problemów jak dzisiaj. Ale tak wcale nie będzie. Biblia obiecuje: „Są (...) nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość” (2 Piotra 3:13). „Nowe niebiosa” oznaczają nowy niebiański  rząd — Królestwo Boże, które zapanuje nad całą ziemią. „Nowa ziemia” to nowe społeczeństwo ludzkie złożone z poddanych tego Królestwa. Aby urzeczywistnić wspomnianą obietnicę, Jehowa wkrótce podejmie działania przeciwko tym, którzy „rujnują ziemię” (Objawienie 11:18; 2 Piotra 3:10).

7 Wkrótce, czyli kiedy? Jezus Chrystus podał ‛znak zakończenia systemu rzeczy’, na który miały się składać wojny między narodami, „niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim”, „zarazy” oraz „wzrost bezprawia” (Mateusza 24:3-13; Łukasza 21:10, 11; 2 Tymoteusza 3:1-5). Następnie zapowiedział: „Gdy ujrzycie, iż to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże” (Łukasza 21:31). A zatem dzień, w którym Jehowa zniszczy niegodziwców, bardzo szybko się przybliża. *

8 W „wielkim dniu Boga Wszechmocnego” Jehowa oczyści naszą planetę z niegodziwości, po czym przeobrazi ją w raj (Objawienie 16:14, 16; Izajasza 51:3). Wówczas „prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29). A co z ludźmi, którzy zmarli? Jezus oznajmił: „Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu” (Jana 5:28, 29). Jehowa interesuje się każdym człowiekiem, dlatego zamierza przywrócić życie pogrążonym w śmiertelnym śnie. Naukowcy zajmujący się inżynierią genetyczną myślą o klonowaniu ludzi, ale Stwórca nie musi się uciekać do takich eksperymentów. On potrafi zapamiętać w najdrobniejszych szczegółach każdego człowieka zasługującego na odkupienie i wskrzesić go do życia. Naprawdę więc możesz  się spotkać na rajskiej ziemi ze zmarłymi, których kochałeś!

9 A jak będzie wyglądało życie w raju? Szczęśliwi mężczyźni i kobiety napełnią ziemię i będą wspólnym głosem wysławiać swego Stwórcę! „Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24; 54:13). Nikomu już nie zagrozi szkodliwy stres ani zaburzenia emocjonalne czy psychiczne. Wszyscy będą mieć mnóstwo pożywienia i czerpać radość z sensownej pracy zgodnej z zamierzeniem Bożym (Psalm 72:16; Izajasza 65:23). Będą się cieszyć pokojem ze zwierzętami i z bliźnimi, a przede wszystkim „pokojem z Bogiem” (Rzymian 5:1; Psalm 37:11; 72:7; Izajasza 11:6-9).

10 Co trzeba robić, by znaleźć się w tym raju i naprawdę cieszyć się z życia? Jezus Chrystus oznajmił: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). A zatem dalej nabywaj wiedzy o Jehowie i Jezusie Chrystusie i dowiaduj się, czego Bóg od ciebie wymaga. Dzięki temu zaskarbisz sobie Jego uznanie i będziesz prowadzić na wskroś szczęśliwe życie.

^ ak. 7 Więcej na temat tego proroctwa dowiesz się z 9 rozdziału książki Czego naprawdę uczy Biblia (wydawnictwo Świadków Jehowy).