• Liczba Oddziałów: 89

 • Liczba krajów: 240

 • Liczba zborów: 119 485

 • Liczba obecnych na Pamiątce: 20 085 142

 • Liczba spożywających emblematy: 18 013

 • Najwyższa liczba głosicieli: 8 340 847

 • Przeciętna liczba głosicieli: 8 132 358

 • Procent wzrostu w stosunku do roku 2015: 1,8

 • Liczba ochrzczonych: 264 535

 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych: 459 393

 • Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych: 1 157 017

 • Liczba godzin spędzonych w służbie: 1 983 763 754

 • Przeciętna liczba studiów biblijnych: 10 115 264

W roku służbowym 2016 Świadkowie Jehowy wydali ponad 213 milionów dolarów na zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców obwodów, usługujących na przydzielonych im terenach. Na całym świecie w Biurach Oddziałów pracuje 19 818 członków Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy.