Kochani Bracia i Siostry!

W VII wieku p.n.e. prorok Ezechiel otrzymał zdumiewającą wizję. Zobaczył imponujący pojazd, niebiański rydwan, nad którym kontrolę sprawuje Władca Wszechświata. Największe wrażenie robił sposób, w jaki ten pojazd się poruszał. Pędził z szybkością błyskawicy i nie musiał zwalniać ani wykonywać skrętu, nawet gdy zmieniał kierunek jazdy (Ezech. 1:4, 9, 12, 14, 16-27).

Wizja ta przypomina nam, że niebiańska część wszechświatowej organizacji Jehowy zawsze jest w ruchu. A co z jej ziemską częścią? Miniony rok służbowy wyraźnie pokazał, że Jehowa kieruje również swoim zorganizowanym ludem na ziemi, który podąża naprzód z oszałamiającą prędkością!

Niebiańska część organizacji Jehowy zawsze jest w ruchu

W Stanach Zjednoczonych członkowie rodziny Betel byli zajęci przeprowadzką z Brooklynu do nowego Biura Głównego w Warwick w stanie Nowy Jork, a także do innych obiektów oraz w teren. Wielu betelczyków na całym świecie również jest zajętych pracami budowlanymi, modernizacyjnymi, łączeniem działów i Oddziałów oraz przenoszeniem się w nowe miejsca. A jak jest w Waszym wypadku? Nawet jeżeli dosłownie się nie przenosiliście, to bez wątpienia i tak nie staliście w miejscu.

Jako Ciało Kierownicze czujemy się głęboko poruszeni i zbudowani, kiedy widzimy, jak lud Boży na całym  świecie bardziej niż kiedykolwiek stara się dotrzymywać kroku organizacji Jehowy. Wielu przeprowadziło się tam, gdzie są większe potrzeby. Inni zaczęli pełnić nowy rodzaj służby i na przykład przenieśli się na teren obcojęzyczny. Wielu spróbowało nowych i nieznanych form świadczenia. Kolejne osoby poszerzyły zakres swojej służby w jeszcze inny sposób. A wszyscy wierni chrześcijanie, w tym osoby starsze i schorowane, lojalnie biegną w wyścigu po życie — wciąż są aktywni w służbie dla Jehowy i pomagają demaskować, jakim kłamcą jest Szatan (1 Kor. 9:24).

Bądźcie pewni, że duch, jakiego przejawiacie, nie pozostaje niezauważony przez Jehowę (Hebr. 6:10). Wasze ochocze nastawienie przypomina nam o Abrahamie i Sarze. Abraham był już po siedemdziesiątce, kiedy  wyprowadził się z chaldejskiego miasta Ur i poprowadził swoją rodzinę do odległego Kanaanu, gdzie miał spędzić pozostałe 100 lat swojego życia, mieszkając w namiotach. Razem ze swoją kochaną żoną okazali się bardzo ofiarni (Rodz. 11:31; Dzieje 7:2, 3).

Czy Wy też przejawiacie takiego ducha? Każdy, kto wiernie trwa w tych trudnych czasach, wypełnia polecenie Jezusa: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego” (Mat. 28:19).

Już samo użycie przez Jezusa słowa „idźcie” sugeruje, że musimy być aktywni, w ciągłym ruchu. Bardzo przyjemnie jest obserwować, jak wiele osiągnęli w ciągu ostatniego roku gorliwi naśladowcy Chrystusa! Łatwo dostrzec, że Jehowa swoją potężną ręką błogosławi dziełu głoszenia dobrej nowiny o Królestwie wszystkim narodom (Marka 13:10).

Wielu pozytywnie reaguje na to orędzie. Najwyższa liczba głosicieli w minionym roku wyniosła 8 340 847 i każdego miesiąca prowadziliśmy średnio 10 115 264 studia biblijne. Niebiański rydwan rzeczywiście jest w ruchu i tak samo jest w Waszym wypadku! Dalej wykonujcie tę wspaniałą pracę w tym krótkim czasie, jaki pozostał, zanim Jehowa zamknie drzwi do wybawienia.

Bardzo stosowna jest więc biblijna myśl przewodnia na rok 2017: „Ufaj Jehowie i czyń dobrze” (Ps. 37:3). Kiedy jesteście posłuszni tym słowom i pełnicie świętą służbę dla Jehowy, pokazujecie, że Mu ufacie. Zawsze pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Nadal prawdziwe są słowa Jezusa: „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mat. 28:20).

MYŚL PRZEWODNIA NA ROK 2017:

„Ufaj Jehowie i czyń dobrze”

 Możecie być pewni, że Jehowa w dalszym ciągu będzie błogosławił Waszej wiernej służbie. Niezależnie od tego, ile możecie zrobić, dla Jehowy ważne jest, że dajecie Mu to, co najlepsze, i że robicie to z właściwych pobudek. Wszystkie takie wysiłki chwytają Go za serce i cieszą się Jego uznaniem (2 Kor. 9:6, 7). Dlatego cały czas przybliżajcie się do Waszego kochającego Ojca przez regularne modlitwy, studium Słowa Bożego, obecność na chrześcijańskich zebraniach i aktywny udział w służbie.

Zanim upłynie wyznaczony Diabłu krótki czas, ten niegodziwy buntownik będzie używał wszelkich dostępnych środków, żeby odwieść nas od naszego postanowienia zachowywania niezłomnej wierności wobec Jehowy (Obj. 12:12). Trzymajcie się blisko Jehowy, a wszelkie starania Diabła skończą się porażką (Ps. 16:8). Wiedzcie, że bardzo Was kochamy i doceniamy Wasze wsparcie w dbaniu o sprawy Królestwa Pana w tych dniach ostatnich.

Wasi bracia

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy