DANE ZE ŚWIATA W SKRÓCIE

  • LICZBA KRAJÓW 240

  • NAJWYŻSZA LICZBA GŁOSICIELI 8 220 105

  • LICZBA GODZIN SPĘDZONYCH W SŁUŻBIE KAZNODZIEJSKIEJ 1 933 473 727

  • LICZBA STUDIÓW BIBLIJNYCH 9 708 968