„By ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni”

Wolą Jehowy jest, „by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy” (1 Tym. 2:4). Uwzględniając ten Boży punkt widzenia, Świadkowie Jehowy w Dominikanie dokładają usilnych starań, żeby dotrzeć do ludzi w każdym zakątku kraju, również do przebywających w zakładach karnych.

W roku 1997, w trakcie cotygodniowej wizyty w więzieniu Najayo w San Cristóbal, małżeństwo pionierów specjalnych spotkało Glorię, 23-letnią Kolumbijkę skazaną za handel narkotykami. Już wcześniej prowadziła ona rozmowy z naszą siostrą, która została niesłusznie uwięziona. Aby pomóc Glorii w znalezieniu odpowiedzi na pytania biblijne, wspomniani pionierzy przynieśli jej książkę Prowadzenie rozmów na podstawie Pism i inne publikacje. Jej entuzjazm i zapał w zdobywaniu wiedzy udzielał się niektórym osadzonym, w związku z czym grupa zainteresowanych z tygodnia na tydzień się powiększała.

Pod wpływem prawdy Gloria dokonała w życiu niesamowitych zmian i w 1999 roku mogła zostać nieochrzczoną  głosicielką. Każdego miesiąca na służbę kaznodziejską w więzieniu poświęcała ponad 70 godzin. Prowadziła sześć owocnych studiów biblijnych z innymi więźniarkami. W roku 2000 zwróciła się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie i je otrzymała, ponieważ uwzględniono jej dobre sprawowanie. Została zwolniona i odesłana do Kolumbii. A w następnym roku, krótko po powrocie do ojczystego kraju, przyjęła chrzest, chociaż jej rodzina bardzo się temu sprzeciwiała.

Gloria Cardona poznała prawdę w więzieniu. Obecnie wraz z mężem pełni służbę pionierską

Po chrzcie Gloria rozpoczęła służbę pionierską. Wyszła za mąż za chrześcijanina, który jest starszym zboru, i oboje działają w charakterze pionierów stałych. Obecnie usługują w Kolumbii na terenie z potrzebami. Gloria studiowała Biblię z kilkoma osobami, które z czasem oddały się Bogu i zostały ochrzczone. Mówi, że ma wobec Jehowy dług wdzięczności i że najlepszym sposobem spłacenia go jest robienie dla drugich tego, czego sama zaznała. Dlatego zapoznaje ludzi z prawdą.

Przeżycia Glorii pokazują, że żelazne kraty nie stanowią przeszkody w przekazywaniu bliźnim życiodajnych prawd. Przedstawiciele Biura Oddziału spotkali się z wysoko postawionymi urzędnikami więziennictwa, by uzyskać pozwolenie na odwiedzanie większej liczby zakładów penitencjarnych w celu prowadzenia tam studiów biblijnych. W rezultacie wydano zgodę na to, by 43 braci i 6 sióstr prowadziło takie zajęcia edukacyjne w 13 więzieniach.

„Wydłuż swe linki namiotowe”

Pod koniec XX wieku w Dominikanie działało 21 684 głosicieli dobrej nowiny, istniały 342 zbory i prowadzono 34 380 studiów biblijnych. Na Pamiątkę przybyło 72 679 osób. Widząc taki wzrost, lud Jehowy niezwłocznie  zastosował się do słów proroka Izajasza: „Poszerz miejsce swego namiotu. I niech rozciągną płótna namiotowe twego wspaniałego przybytku. Nie powstrzymuj się. Wydłuż swe linki namiotowe” (Izaj. 54:2).

Jednym z wyzwań było zapewnienie takiej Sali Zgromadzeń, która zaspokajałaby potrzeby coraz większej liczby Świadków. W 1996 roku ukończono budowę odpowiedniego obiektu w sąsiedztwie Biura Oddziału w Santo Domingo. Sala ta dobrze służy braciom ze stolicy i okolicznych zborów. Natomiast Salę Zgromadzeń w Villa González, w której zbierały się pozostałe zbory, pilnie trzeba było wyremontować lub wręcz zastąpić inną.

W roku 2001 Ciało Kierownicze wyraziło zgodę, by w Villa González wznieść nową Salę Zgromadzeń, i to na 2500 osób. Bracia byli poruszeni, słysząc, że powstanie również obiekt, w którym będzie organizowany Kurs Usługiwania (obecnie zastąpiony przez Kurs dla Ewangelizatorów  Królestwa). Ośrodek szkoleniowy miał przylegać do Sali Zgromadzeń i mieścić pokoje mieszkalne, salę wykładową, bibliotekę, kuchnię oraz stołówkę. W 2004 roku te nowe budynki oddano do użytku, a specjalne przemówienie z tej okazji wygłosił brat Teodor Jaracz z Ciała Kierowniczego. Od tamtego czasu wspomniany kurs ukończyło 15 klas.