Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

List od Ciała Kierowniczego

List od Ciała Kierowniczego

Drodzy Współsłudzy!

Jakże jesteśmy szczęśliwi, że do Was piszemy na początku tego szczególnego roku! Pod koniec roku 2014 upłynie pełne 100 lat, odkąd nasz umiłowany Król, Jezus Chrystus, zaczął panować pośród swoich nieprzyjaciół (Ps. 110:1, 2).

Na początku tego roku służbowego, podczas dorocznego zgromadzenia statutowego Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica, Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata opublikował zrewidowaną angielską wersję najwspanialszego przekładu Biblii, jaki jest dostępny człowiekowi. Ponad 60 lat temu Jehowa posłużył się swoimi zrodzonymi z ducha synami, żeby udostępnić Przekład Nowego Świata (Rzym. 8:15, 16). Czyż nie przyznamy, że już sama ta okoliczność czyni ten przekład szczególnym?

Przez wiele lat Komitet Redakcyjny Ciała Kierowniczego przyznawał  priorytet tłumaczeniu Biblii. Przekład Nowego Świata jest obecnie dostępny w całości lub części w 121 językach. Usilnie Was zachęcamy, byście pokazywali Jehowie, jak bardzo sobie cenicie Biblię, którą posiadacie. Czytajcie ją i rozmyślajcie nad nią każdego dnia. W ten sposób będziecie się przybliżać do jej Autora, Jehowy Boga (Jak. 4:8).

Jesteśmy poruszeni, gdy słyszymy o próbach, z jakimi zmagają się nasi drodzy bracia i siostry. Czasami nie jest im łatwo zachowywać radość. Na przykład niedawno życie pewnej rodziny pochodzącej z Azji wywróciło się do góry nogami, gdy dowiedziała się, że mama nagle została całkowicie sparaliżowana. Zakłopotani lekarze specjaliści nie potrafili przywrócić jej względnego zdrowia. Jakież to smutne! Obecnie mąż zapewnia żonie całodobową opiekę, a syn oraz dwie córki udzielają rodzicom życzliwego wsparcia, dając tym dobry przykład chrześcijańskiej miłości. Ta wspaniała rodzina, jak również Wy wszyscy, którzy z powodzeniem znosicie rozmaite przeciwności, możecie odczuwać radość płynącą z wytrwałości w obliczu prób wiary (Jak. 1:2-4). Jehowa zapewnia swych pomazańców oraz „drugie owce”, że w przyszłości będziemy zaznawać szczęścia wynikającego z tego, iż wytrwale znosiliśmy przeciwności, ponieważ zostaniemy obdarzeni życiem wiecznym! (Jak. 1:12).

W zeszłym roku na Pamiątkę przybyły 19 241 252 osoby. Jakże to zachęcające, że widzimy tak wielu, którzy swoją obecnością na tym najważniejszym dla ludu Bożego zebraniu w roku okazują szacunek Jehowie i Jezusowi Chrystusowi. W okresie Pamiątki wzniósł się głośny okrzyk wysławiania, gdy w marcu i kwietniu pomocniczą służbę pionierską pełniły ponad dwa miliony osób. To  niezwykle budujące! I czy nie było nam przyjemnie, gdy dowiedzieliśmy się, że pionierzy pomocniczy w czasie wizyty nadzorcy obwodu mogą skorzystać z całego programu spotkania z pionierami, nawet jeśli jego wizyta nie przypada na marzec lub kwiecień? Ludzie mądrzy w sensie duchowym rozumieją wartość angażowania się w działalność kaznodziejską i zborową. Dzięki temu możemy pozostawać niezłomni i niewzruszeni, udaremniając w ten sposób wysiłki Szatana mające na celu podkopanie naszej wiary i zepchnięcie nas z duchowego szlaku (1 Kor. 15:58).

A jak ożywcze duchowo jest to, że w minionym roku służbowym 277 344 osoby usymbolizowały swe oddanie Bogu chrztem w wodzie i wraz z duchowymi braćmi na całym świecie znajdują się teraz na drodze prowadzącej do życia! (Mat. 7:13, 14). Ci nowi w prawdzie potrzebują naszego wsparcia, aby byli „ustaleni w wierze” (Kol. 2:7). Wciąż zachęcajmy się nawzajem do wytrwania aż do końca (Mat. 24:13). „Pocieszajcie swą mową dusze przygnębione, wspierajcie słabych, wobec wszystkich bądźcie wielkodusznie cierpliwi” (1 Tes. 5:14). Oby też każdy z nas ‛nieustannie się modlił’ słowami: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (1 Tes. 5:17; Mat. 6:10).

Jesteśmy przekonani, że spodoba się Wam treść Rocznika. Chcemy powiedzieć, że bardzo Was kochamy, gdyż jako nasi współbracia miłujecie Jehowę!

Wasi bracia

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy