W październiku 2012 roku w Biurze Głównym w nowojorskim Brooklynie otwarto wystawę do samodzielnego zwiedzania, która opowiada historię Świadków Jehowy. Ekspozycja ta ukazuje, z jakimi trudnościami i niebezpieczeństwami zmagali się niektórzy ludzie pragnący żyć zgodnie z nakazami Jezusa Chrystusa.

Już w pierwszym tygodniu wystawę odwiedziło ponad 4200 gości i członków rodziny Betel. Naomi, która jest Świadkiem Jehowy i mieszka w pobliżu Biura Głównego, wybrała się na tę ekspozycję krótko po jej otwarciu. Powiedziała: „Dzięki osi czasu lepiej zrozumiałam, kiedy pewne rzeczy miały miejsce i dlaczego właśnie wtedy. Sporo się dowiedziałam o naszej organizacji oraz jej nowożytnej historii”.

 Zwiedzający mogą odbyć swego rodzaju podróż w czasie, począwszy od założenia zboru chrześcijańskiego w 33 roku n.e. aż do teraźniejszości. Wystawa składa się z czterech części. Każda z nich ma biblijną myśl przewodnią i zaczyna się od krótkiego filmu po angielsku, do którego można włączyć napisy w siedmiu językach.

Tytuł pierwszej części: „Ludzie (...) umiłowali ciemność”, to słowa Jezusa z Ewangelii według Jana 3:19. Biblia zapowiadała, że po śmierci apostołów „powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne” (Dzieje 20:30). Ci, którzy mieli odwagę się sprzeciwić ówczesnym tendencjom, płacili wysoką cenę.

Tytuł drugiej części kontrastuje z tytułem pierwszej i brzmi: „Niech zajaśnieje światło”. Oparto go na Liście 2 do Koryntian 4:6. Część ta dotyczy wydarzeń z końca  XIX wieku, gdy szczerzy Badacze Pisma Świętego ze świeżym podejściem zaczęli analizować Słowo Boże. Porzucili nauki niemające poparcia w Biblii, a w które od dawna wierzono, i odważnie głosili na nowo odkryte prawdy. W części tej ukazano też, jak przed I wojną światową pogłębiali oni swą wiedzę i wzrastali liczebnie.

Nieco dalej w tej samej części ukazano osiągnięcie, które fascynuje Świadków Jehowy aż do dziś. W roku 1914 Badacze Pisma Świętego (jak nazywano wtedy Świadków Jehowy) zaczęli prezentować „Fotodramę stworzenia”. Miliony ludzi obejrzało tę unikalną projekcję kolorowych przezroczy i filmów zsynchronizowanych z dźwiękiem. Wystawa zawiera między innymi krótki film z fragmentem wstępu do „Fotodramy” oraz ponad 500 kolorowych slajdów.

 Prześladowania uczniów Chrystusa inspirowane przez Szatana to temat trzeciej części zatytułowanej „Smok srodze się rozgniewał”, opartej na Księdze Objawienia 12:17. Część ta poświęcona jest osobom, które zachowywały chrześcijańską neutralność w czasie wojny. Wystawę zdjęć i przedmiotów z tamtych czasów wzbogacono o krótkie filmy ukazujące, jaką presję wywierano na tych, którzy odmawiali służby wojskowej ze względu na swoje sumienie. Jeden z filmów opowiada o Remigiu Cuminettim, który odmówił noszenia włoskiego munduru wojskowego i udziału w I wojnie światowej. Inny dotyczy przeżyć Aloisa Mosera z Austrii. Za odmowę wypowiadania „Heil Hitler!” stracił on pracę, a potem został skazany na pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau. Na wystawie znajduje się też replika ponurej, słabo oświetlonej celi ze zdjęciami Świadków Jehowy więzionych za wiarę w takich krajach jak Grecja, Japonia, Polska i była Jugosławia.

Końcowa część wystawy nosi tytuł „Dobra nowina dla wszystkich narodów”, oparty na Księdze Objawienia 14:6, i ukazuje, jak działalność kaznodziejska Świadków Jehowy rozwijała się w ostatnich dziesięcioleciach. Można tu obejrzeć złożony z fotografii kolaż ilustrujący ich szybki wzrost liczebny, niestrudzone głoszenie oraz braterską miłość. Dzięki stanowiskom interaktywnym przed opuszczeniem wystawy można jeszcze „zwiedzić” Dom Biblijny oraz Przybytek Brukliński — budynki, z których Świadkowie Jehowy korzystali jakieś 100 lat temu.

Wystawę można zwiedzać przy Columbia Heights 25 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00. Wstęp jest wolny. Jeśli będziesz w Nowym Jorku, zapraszamy cię do odbycia tej pasjonującej podróży w czasie.