Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Rocznik Świadków Jehowy — 2014

Przeczytaj sprawozdanie z Sierra Leone i Gwinei oraz zachęcające przeżycia Świadków Jehowy z całego świata.

Myśl przewodnia na rok 2014

Nasza myśl przewodnia na rok 2014 brzmi „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mateusza 6:10).

List od Ciała Kierowniczego

Czytając ten serdeczny i zachęcający list od Ciała Kierowniczego, zaznasz duchowego pokrzepienia.

Organizacja, która podąża naprzód

W przenosinach Biura Głównego poza miasto Nowy Jork wyraźnie widać kierownictwo Jehowy.

JW.ORG — „na świadectwo wszystkim narodom”

Nasza strona ułatwia dotarcie z dobrą nowiną o Królestwie Bożym do „wszystkich narodów”.

Wdzięczni za BIBLIOTEKĘ INTERNETOWĄ Strażnicy

Użytkownicy tego bezcennego narzędzia do studium Biblii przesyłają wyrazy wdzięczności.

Filmy animowane, które poruszają szlachetne serca

Filmy animowane i pieśni pozytywnie wpływają na dzieci i rodziny na całym świecie.

Pasjonująca podróż w czasie

Przeczytaj zachęcający opis nowej wystawy, która obejmuje historię Świadków Jehowy oraz rozwój chrystianizmu na osi czasu.

Sytuacja prawna

Sprawozdania na temat sytuacji prawnej Świadków Jehowy z 12 krajów pokazują, że wciąż zmagają się oni z wieloma kwestiami związanymi z wolnością wyznania.

Migawki ze świata

Świadkowie Jehowy nie szczędzą starań, żeby budować godne miejsca wielbienia i korzystać z organizowanych w nich zebrań.

Nowe Biura Oddziałów

Zapoznaj się ze sprawozdaniem z tych radosnych międzynarodowych zgromadzeń.

Afryka

W Afryce ludzie chętnie przyjmują prawdę biblijną, która wywiera na ich życie przemożny wpływ. Przeczytaj o byłym alkoholiku, który wypalał codziennie 60 papierosów.

Ameryka Północna i Południowa

Następujące relacje ukazują, że udzielanie praktycznej pomocy i dzielenie się prawdą biblijną pomimo sprzeciwu może przynieść wspaniałe rezultaty.

Azja i Bliski Wschód

Wytrwałe wysiłki w działalności kaznodziejskiej przynoszą wspaniałe efekty. Dowiedz się, na jaki wysiłek zdobył się pewien niewidomy, niesłyszący i niemy człowiek, by się przekonać, że Bóg się o niego troszczy.

Europa

Uprzedzenia mogą wynikać z fałszywych informacji. Dowiedz się, jak pewna audycja przełamała uprzedzenia do Świadków Jehowy.

Australia i Oceania

Jednym ze sposobów, w jaki prawda biblijna dociera do mieszkańców miasta Christchurch w Nowej Zelandii, są listy. Dlaczego niektórzy nazywają je „listami od Boga”?

Sierra Leone i Gwinea — wiadomości ogólne

Dowiedz się więcej o tych dwóch krajach, oraz ich ludności, religii czy języku.

1915-1947 Początki (część 1)

W roku 1915 do Freetown przybył pierwszy ochrzczony sługa Jehowy. Wielu ludzi zainteresowało się Biblią.

1915-1947 Początki (część 2)

Duchowni zamierzali uciszyć lud Boży, ale Jehowa ‛obrócił na nich wyrządzoną przez nich krzywdę’.

1915-1947 Początki (część 3)

Zbór we Freetown „zaczął się pilnie zajmować słowem”

„Nie minie rok, a padniesz martwy”

Aby docierać na zebrania Świadków Jehowy, Zachaeus Martyn dwa razy w tygodniu chodził osiem kilometrów górską drogą. Co go przekonało, że znalazł prawdę?

Nazywano go Brown-Biblia

William R. Brown głosił na większości wysp należących do Karaibów oraz w Afryce Zachodniej. Dowiedz się, dlaczego sądził, że ma jeden z największych przywilejów dostępnych człowiekowi.

1945-1990 ‛Prowadzenie wielu do prawości’ (Dan. 12:3) (część 1)

Dzieło głoszenia na prowincji miało być prowadzone na większą skalę. Żeby przyśpieszyć rozwój, przysłano misjonarzy.

Chcieli go obejrzeć

W roku 1956 we Freetown w Sierra Leone wyświetlano film Społeczeństwo Nowego Świata w działaniu. Ile osób przyjdzie go zobaczyć?

1945-1990 ‛Prowadzenie wielu do prawości’ (Dan. 12:3) (część 2)

Świadkowie Jehowy na terenie Sierra Leone i Gwinei są dobrze znani z tego, że szanują instytucję małżeństwa.

1945-1990 ‛Prowadzenie wielu do prawości’ (Dan. 12:3) (część 3)

Dlaczego politycy Poro przedstawili w parlamencie wniosek mający na celu wprowadzenie zakazu działalności Świadków Jehowy?

Tajne stowarzyszenia

Jaki wpływ na życie mężczyzn i kobiet wywierają tajne stowarzyszenia szeroko rozpowszechnione w Afryce Zachodniej?

1945-1990 ‛Prowadzenie wielu do prawości’ (Dan. 12:3) (część 4)

Aby pomóc innym robić postępy duchowe, w zborach organizowano kursy czytania i pisania. Im więcej ludzi uczyło się czytać, tym większe było zapotrzebowanie na prace tłumaczeniowe.

Plakietka była ich „paszportem”

Jak delegaci na zgromadzenie przekraczali granicę Gwinei bez paszportu?

Jehowa mnie podźwignął

Jay Campbell, która cierpi na polio, chciała przyjść na zebranie. Powiedziała, że dojdzie tam na swoich drewnianych podpórkach. Czy się jej udało?

1991-2001 „Piec hutniczy uciśnienia” (Izaj. 48:10) (część 1)

W obliczu wojny Świadkowie zapewniali pomoc materialną i duchowe pokrzepienie współwyznawcom i innym ludziom. Co pomogło im okazywać niezłomną odwagę?

1991-2001 „Piec hutniczy uciśnienia” (Izaj. 48:10) (część 2)

W czasie wojny Świadkowie Jehowy „w dalszym ciągu bezustannie nauczali i oznajmiali dobrą nowinę”.

Byłem dzieckiem-żołnierzem, jestem pionierem stałym

Młody żołnierz rebeliancki zapamiętał ciepłe przyjęcie, jakiego doświadczył na zebraniu Świadków Jehowy. Co pobudziło go do zmiany swojego życia?

Uciekliśmy rebeliantom

Dlaczego w 1991 roku pośród zawieruchy wojennej w Pendembu oszczędzono kilkoro Świadków?

Człowiek od Strażnicy

Pewien Świadek Jehowy był kurierem w czasie wojny domowej. Jak udawało mu się przewozić korespondencję i zaopatrzenie z Freetown do Konakry w Gwinei?

Coś cenniejszego niż diamenty

Zanim Tamba Josiah został Świadkiem Jehowy, pracował w kopalniach diamentów. Dlaczego uważa, że znalazł coś cenniejszego niż diamenty?

2002-2013 Ostatnie wydarzenia (część 1)

Po wojnie domowej na nowo ożyły zbory, zbudowano Sale Królestwa, a na tereny z potrzebami przydzielono pionierów specjalnych.

2002-2013 Ostatnie wydarzenia (część 2)

Obecnie Świadkowie Jehowy w obu tych krajach są przekonani, że jeszcze wielu ludzi zareaguje pozytywnie na dobrą nowinę.

Zdecydowany służyć Jehowie

Philip Tengbeh uciekł z żoną przed rebeliantami, którzy napadli na ich rodzinne miasto Koindu. Wraz z żoną pomógł w budowie pięciu Sal Królestwa.

Pokochałam Sierra Leone

Cindy McIntire od 1992 roku jest misjonarką w Afryce. Opowiada, dlaczego głoszenie w Sierra Leone sprawia jej szczególną radość.

Sto lat temu — 1914

Nadszedł wreszcie rok 1914, o którym Badacze Pisma Świętego głosili od dziesiątków lat.