Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 LEKCJA 5

Przyjaciele Boga będą żyć w raju

Przyjaciele Boga będą żyć w raju

Raj nie będzie przypominać świata, w którym żyjemy obecnie. Bóg nigdy nie chciał, by ziemia była pełna kłopotów, smutku, bólu i cierpienia. W przyszłości przeobrazi ziemię w raj. Jakie warunki w nim zapanują? Zobaczmy, co na ten temat mówi Biblia:

Życzliwie usposobieni ludzie. W raju zamieszkają przyjaciele Boga. Będą sobie wzajemnie wyświadczać dobro. Zharmonizują swe życie z Jego sprawiedliwymi drogami (Przysłów 2:21).

Dostatek żywności. Na zawsze zniknie głód. Biblia zapowiada: „Mnóstwo zboża [czyli żywności] będzie na ziemi” (Psalm 72:16).

Piękne domy i przyjemna praca. Na rajskiej ziemi każda rodzina zamieszka we własnym domu. Wszyscy będą wykonywać pracę, która daje prawdziwe zadowolenie (Izajasza 65:21-23).

 Powszechny pokój. Już nigdy więcej ludzie nie będą walczyć ani ginąć na wojnie. Słowo Boże oznajmia: „[Bóg] sprawia, że wojny ustają” (Psalm 46:8, 9).

Dobre zdrowie. Biblia obiecuje: „Żaden mieszkaniec [raju] nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24). Nikt też nie będzie kulawy, ślepy, głuchy ani niemy (Izajasza 35:5, 6).

Koniec bólu, smutku i śmierci. W Słowie Bożym czytamy: „Śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:4).

Znikną źli ludzie. Jehowa zapewnia: „Niegodziwi (...) zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani” (Przysłów 2:22).

Ludzie będą się wzajemnie miłować i szanować. Skończy się już niesprawiedliwość, ucisk, chciwość i nienawiść. Wszyscy będą zjednoczeni i dostosują swe życie do sprawiedliwych dróg Bożych (Izajasza 26:9).