Bóg pragnie, byś się z Nim zaprzyjaźnił. Czy kiedykolwiek przyszło ci na myśl, że mógłbyś być przyjacielem najpotężniejszej Osoby we wszechświecie? Abraham, który żył dawno temu, został nazwany przyjacielem Boga (Jakuba 2:23). Taką więzią cieszyły się też inne osoby wymienione w Biblii, dzięki czemu zaznały mnóstwa błogosławieństw. Obecnie zabiegają o nią ludzie we wszystkich częściach świata. Ty też możesz być przyjacielem Boga.

Przyjaźni z Bogiem nie dorówna żadna więź z człowiekiem. Bóg nigdy nie zawiedzie swych lojalnych przyjaciół (Psalm 18:25). Zażyła więź z Nim jest cenniejsza od bogactw. Kiedy umiera zamożny człowiek, jego pieniądze przypadają komuś innemu. Jednakże przyjaciele Boga mają skarb, którego nikt nie może ich pozbawić (Mateusza 6:19).

Niektórzy mogą próbować cię odwieść od poznawania Boga. Niekiedy takie starania podejmują nawet przyjaciele i krewni (Mateusza 10:36, 37). Jeżeli ktoś się z ciebie naśmiewa lub ci grozi, zadaj sobie pytanie: O czyje uznanie zabiegam — ludzi czy Boga? Zastanów się: Czy posłuchałbyś kogoś, kto by ci kazał przestać jeść? Oczywiście, że nie! Pokarm jest niezbędny do życia. A przecież Bóg może ci zapewnić życie wieczne! Nigdy więc nie pozwól, by ktokolwiek powstrzymał cię od nabywania wiedzy o tym, jak można zostać Jego przyjacielem (Jana 17:3).