Jezus Chrystus jest Synem Jehowy i Jego najbliższym, najdroższym przyjacielem. Przed swym człowieczym bytem żył w niebie jako potężne stworzenie duchowe (Jana 17:5). Potem przyszedł na ziemię, by uczyć ludzi prawdy o Bogu (Jana 18:37). Ponadto oddał swe człowiecze życie, aby wszystkich posłusznych ludzi wybawić od grzechu i śmierci (Rzymian 6:23). Teraz Jezus jest Władcą Królestwa Bożego, niebiańskiego rządu, który zaprowadzi na ziemi raj (Objawienie 19:16).

Również aniołowie są przyjaciółmi Boga. Nie urodzili się jako ludzie na ziemi. Zostali stworzeni w niebie, zanim Bóg uczynił ziemię (Hioba 38:4-7). Są ich miliony (Daniela 7:10). Ci niebiańscy przyjaciele Boga pragną, by ludzie poznali prawdę o Jehowie (Objawienie 14:6, 7).

Bóg ma też przyjaciół na ziemi; nazywa ich swymi świadkami. W sądzie świadek wyjawia to, co wie o danej osobie lub sprawie. Świadkowie Jehowy dzielą się z drugimi swą wiedzą o Jehowie i Jego zamierzeniu (Izajasza 43:10). Podobnie jak aniołowie, chcą ci pomóc poznać prawdę o Nim. Pragną, byś i ty został przyjacielem Boga.