Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 LEKCJA 16

Dawaj dowody miłości do Boga

Dawaj dowody miłości do Boga

Do pielęgnowania przyjaźni potrzebna jest rozmowa. Słuchasz swojego przyjaciela, a on słucha ciebie. Chwalisz go też przed innymi. To samo odnosi się do przyjaźni z Bogiem. Rozważmy, co na ten temat mówi Biblia:

Regularnie rozmawiaj z Jehową w modlitwie. „W modlitwie nie ustawajcie” (Rzymian 12:12).

Czytaj Słowo Boże, Biblię. „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości” (2 Tymoteusza 3:16).

Nauczaj innych o Bogu. „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, (...) ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem” (Mateusza 28:19, 20).

 Zacieśniaj więzi z innymi przyjaciółmi Boga. „Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry” (Przysłów 13:20).

Uczęszczaj na zebrania do Sali Królestwa. „Zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, (...) zachęcając się nawzajem” (Hebrajczyków 10:24, 25).

Wspieraj dzieło Królestwa. „Niech każdy (...) [daje] tak, jak postanowił w sercu, nie z ociąganiem się albo pod przymusem, gdyż Bóg miłuje dawcę rozradowanego” (2 Koryntian 9:7).