Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CZĘŚĆ 18

Jakie błogosławieństwa Mesjasz zapewni ludzkości?

Jakie błogosławieństwa Mesjasz zapewni ludzkości?

„Będą go zwać imieniem (...) Książę Pokoju” (IZAJASZA 9:6 [9:5, Cyl]).

PRZEBŁAGALNA ofiara Mesjasza całkowicie uwolni ludzi od grzechu i poczucia winy. A jego Królestwo przyniesie im jeszcze wiele innych wspaniałych błogosławieństw.

Jak Bóg posłuży się mesjańskim Królestwem?

„Za dni jego rozkwitnie prawy oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca. A poddanych będzie miał od morza do morza i od Rzeki po krańce ziemi” (Psalm 72:7, 8).

Pod panowaniem Mesjasza ludzie będą cieszyć się bezkresnym życiem na ziemi. „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29). „Jehowa bowiem nakazał, by tam było błogosławieństwo, życie po czas niezmierzony” (Psalm 133:3). „Dni mego ludu będą jak dni drzewa; i moi wybrani będą w pełni korzystać z dzieła swoich rąk” (Izajasza 65:20-25).

Bóg obiecał Dawidowi „długie dni po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 21:4 [21:5, Cyl]). Aby spełniła się ta obietnica, będzie musiało nastąpić zmartwychwstanie, o którym mówią inne fragmenty Pisma Świętego. Oto kilka z nich: „Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? (...) Ty zawołasz, a ja ci odpowiem. Zatęsknisz za dziełem swych rąk” (Hioba 14:13-15). „Pochłonie on śmierć na zawsze i Wszechwładny Pan, Jehowa, otrze łzy z każdego oblicza” (Izajasza 25:8). „Spoczniesz, ale powstaniesz do swego losu z końcem dni” (Daniela 12:2, 13).

Jehowa niejeden raz dowiódł, że pragnie i potrafi przywrócić zmarłym życie (1 Królów 17:17-24; 2 Królów 4:32-37; 13:20, 21).