Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CZĘŚĆ 19

Jaki zasięg będzie miała władza Mesjasza?

Jaki zasięg będzie miała władza Mesjasza?

„Wszystkie narody będą mu służyć” (PSALM 72:11).

RZĄDY Mesjasza przyniosą błogosławieństwa mieszkańcom całej ziemi — zarówno pod względem fizycznym, jak też duchowym. „Wszystkie narody będą mu służyć. Wyzwoli bowiem biednego wołającego o pomoc, a także uciśnionego i każdego, kto nie ma wspomożyciela. Użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi” (Psalm 72:11-13).

„Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca, na tronie Dawida i nad jego królestwem, aby je ugruntować oraz wesprzeć sprawiedliwością i prawością odtąd aż po czas niezmierzony” (Izajasza 9:7 [9:6, Cyl]).