Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CZĘŚĆ 4

Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?

LUDZIE oddają cześć wielu bogom. Pismo Święte uczy jednak, że prawdziwy Bóg jest tylko jeden. Nikt nie może się z Nim równać, jest On najwyższy i wieczny. To On stworzył wszystko w niebie i na ziemi. Dał życie również nam. Z tego względu wyłącznie On jest godny, by Go wielbić.

Prawo dane za pośrednictwem proroka Mojżesza nazwano „słowem wypowiedzianym poprzez aniołów”

Bóg ma imię, które brzmi JEHOWA. On sam rzekł do Mojżesza: „Oto, co masz powiedzieć do synów Izraela: ‚Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was’. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenie za pokoleniem” (Wyjścia 3:15). W Piśmie Świętym imię Jehowa występuje jakieś 7000 razy. W Psalmie 83:18 czytamy o Bogu: „Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią”.

Starożytny zwój znad Morza Martwego zawierający imię Boże

Nikt z ludzi nigdy nie widział Boga. Mojżeszowi oznajmił On: „Nie możesz zobaczyć mego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu” (Wyjścia 33:20). Bóg przebywa w niebie i jest niewidzialny dla ludzkich oczu. Sporządzanie Jego wizerunków lub symboli jest więc niewłaściwe. Jehowa Bóg oświadczył za pośrednictwem proroka Mojżesza: „Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania” (Wyjścia 20:2-5). Później poprzez proroka Izajasza Bóg oznajmił: „Jam jest Jehowa. To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom” (Izajasza 42:8).

Niektórzy wierzą w Boga, ale uważają Go za kogoś niepoznawalnego i nieprzystępnego, kogoś, kto budzi raczej lęk niż miłość. A co ty myślisz o Bogu? Czy On interesuje się tobą osobiście? Czy naprawdę możesz Go poznać, a nawet się do Niego zbliżyć? Zobaczmy, co Pismo Święte mówi o Bożych przymiotach.