Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CZĘŚĆ 2

Czym jest prawdziwa wiara?

Czym jest prawdziwa wiara?

Wiara, tak jak pieniądze, ma wartość tylko wtedy, gdy jest prawdziwa

PRAWDZIWA wiara to coś więcej niż przekonanie, że Bóg istnieje. Miliony ludzi wierzy w Niego, a mimo to rozmyślnie dopuszcza się złych postępków. Taka wiara przypomina fałszywe pieniądze — na pierwszy rzut oka wydaje się autentyczna, ale w gruncie rzeczy nie przedstawia żadnej wartości. Czym zatem jest prawdziwa wiara?

Prawdziwa wiara jest oparta na dokładnej wiedzy z natchnionych pism. Pisma te zawierają prawdę o Bogu i pozwalają nam Go poznać. Objawiają Jego prawa, zamysły oraz nauki. Oto niektóre z tych nauk:

  • Bóg jest jeden. Nikt Mu nie dorównuje.

  • Jezus nie jest Bogiem Wszechmocnym. Jest Bożym prorokiem.

  • Bóg potępia każdą formę bałwochwalstwa.

  • Nadchodzi dzień sądu nad wszystkimi ludźmi.

  • Niezliczone rzesze zmarłych zostaną wskrzeszone do życia w raju.

Prawdziwa wiara pobudza do szlachetnych uczynków. Takie uczynki przysparzają chwały Bogu i wychodzą na pożytek innym oraz nam samym. Obejmują one:

  • Oddawanie czci Bogu.

  • Pielęgnowanie zbożnych przymiotów, zwłaszcza miłości.

  • Odrzucanie złych myśli i pragnień.

  • Zachowywanie wiary w Boga mimo przeciwności.

  • Uczenie innych o Bogu.

Prawdziwa wiara pobudza do szlachetnych uczynków

 Jak zabiegać o prawdziwą wiarę?

Pielęgnowanie wiary przypomina ćwiczenie mięśni

Proś Boga o pomoc. Prorok Mojżesz modlił się: „Daj mi, proszę, poznać twoje drogi, bym cię znał, żebym znalazł łaskę w twoich oczach” *. Bóg wysłuchał tej modlitwy — Mojżesz okazał się przecież mężem niezwykłej wiary. Również tobie Bóg pomoże pielęgnować prawdziwą wiarę.

Poświęcaj czas na studiowanie natchnionych pism. Pisma te, między innymi Tora, Psalmy i Ewangelie, wchodzą w skład Pisma Świętego, zwanego też Biblią. Jest to najczęściej tłumaczona i najbardziej rozpowszechniona Księga na świecie. Czy ją posiadasz?

Uwzględniaj rady z natchnionych pism w codziennym życiu. Pielęgnowanie wiary przypomina ćwiczenie mięśni. Gdy postępujesz zgodnie z wiarą, staje się ona coraz silniejsza. Odczuwasz na sobie, że rady Boże sprawdzają się w życiu. O pozytywnym wpływie wskazówek z Pisma Świętego przekonało się już mnóstwo ludzi. W kolejnej części rozważymy kilka przykładów.