STAROŻYTNI prorocy przejawiali wiarę w Boga. Wierzyli w Jego obietnice i uwzględniali je w całym swoim życiu. Czego dotyczyły te zapowiedzi?

Po grzechu Adama i Ewy w ogrodzie Eden Bóg obiecał, że przyjdzie ktoś, kto zmiażdży głowę „węża” — „wielkiego smoka, pradawnego węża, zwanego Diabłem i Szatanem” — czyli raz na zawsze go unicestwi (Rodzaju 3:14, 15; Objawienie 12:9, 12). Kto miał być tym Wyzwolicielem?

Jakieś 2000 lat po wypowiedzeniu tego pierwszego proroctwa Jehowa obiecał, że będzie nim jeden z potomków Abrahama. Oznajmił temu prorokowi: „Poprzez twoje potomstwo na pewno będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi — dlatego że posłuchałeś mego głosu” (Rodzaju 22:18).

W roku 1473 p.n.e. Bóg podał prorokowi Mojżeszowi kolejne informacje o tym obiecanym Potomku. Mojżesz oświadczył synom Izraela: „Jehowa, twój Bóg, wzbudzi ci spośród ciebie, spośród twoich braci, proroka jak ja — jego macie słuchać” (Powtórzonego Prawa 18:15). A zatem Potomek wywodzący się spośród dzieci Abrahama miał być prorokiem podobnym do Mojżesza.

Prorok ten miał również pochodzić od króla Dawida i sam zostać wielkim królem. Bóg obiecał Dawidowi: „Wzbudzę po tobie twojego potomka (...); utwierdzę tron jego królestwa po czas niezmierzony” (2 Samuela 7:12, 13). Bóg wyjawił też, że będzie on nazywany „Księciem Pokoju”, i dodał: „Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi  nie będzie końca, na tronie Dawida i nad jego królestwem, aby je ugruntować oraz wesprzeć sprawiedliwością i prawością odtąd aż po czas niezmierzony” (Izajasza 9:6, 7). Ten prawy Władca miał więc przywrócić na całej ziemi pokój i sprawiedliwość. Ale kiedy należało się go spodziewać?

Obiecany Potomek miał... wywodzić się od Abrahama, być prorokiem podobnym do Mojżesza, pochodzić z rodu Dawida, pojawić się w 29 roku n.e., ‛rozgnieść głowę węża’, Szatana

Jakiś czas później anioł Gabriel powiedział Bożemu prorokowi Danielowi: „Wiedz i wnikliwie to rozważ, że od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy aż do Mesjasza Wodza będzie siedem tygodni, a także sześćdziesiąt dwa tygodnie” (Daniela 9:25). Wspomniano tu o 69 symbolicznych tygodniach. Każdy z nich składał się nie z siedmiu dni, lecz z siedmiu lat, co w sumie daje 483 lata. Okres ten trwał od roku 455 p.n.e. do roku 29 n.e. *

Czy ten Mesjasz, prorok podobny do Mojżesza i długo oczekiwany Potomek, rzeczywiście pojawił się w roku 29 n.e.? Zobaczmy.

^ ak. 8 Więcej informacji można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, strony 197-199 (wydawnictwo Świadków Jehowy).