WSZYSTKIE opowieści w tym zbiorze są prawdziwe. Pochodzą z najwspanialszej księgi na świecie — z Biblii. Opisują dzieje świata od czasu, gdy Bóg zaczął go stwarzać. Mówią nawet o tym, co Bóg obiecuje uczynić w przyszłości.

Opowieści te pomogą ci więc zapoznać się z Biblią. Przeczytasz w nich o różnych ludziach i o tym, co robili. Dowiesz się też o wspaniałej nadziei, którą dał nam Bóg — nadziei na życie wieczne w raju na ziemi.

Cała książka składa się ze 116 opowieści, które podzielono na osiem części. Każda część zaczyna się od krótkiego streszczenia. Opowieści są ułożone w takiej kolejności, w jakiej rozgrywały się wydarzenia. Dzięki temu dowiesz się, co się wydarzyło wcześniej, a co później.

Książka jest napisana językiem prostym i zrozumiałym. Starsze dzieci będą więc mogły czytać te opowieści samodzielnie. A młodsze pewnie będą chciały, żeby rodzice czytali im je wciąż od nowa. Zresztą książka ta może być interesująca nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych.

Pod każdą opowieścią podano wersety biblijne, na których ją oparto. Zachęcamy cię do ich przeczytania. Po zapoznaniu się z opowieścią postaraj się też odpowiedzieć na pytania do studium, zamieszczone na końcu książki.