CZY wiesz, dlaczego ten człowiek drze swój płaszcz? Dlatego, że tak mu polecił sam Jehowa. Ten człowiek ma na imię Achijasz i jest prorokiem Bożym. A czy pamiętasz, kto to jest prorok? To ktoś, komu Bóg wcześniej mówi, co się wydarzy w przyszłości.

Achijasz rozmawia tutaj z Jeroboamem. To jeden z ludzi, którym Salomon kazał kierować pracami budowlanymi. Gdy Achijasz spotkał Jeroboama na drodze, zrobił coś bardzo dziwnego. Zdjął swój nowy płaszcz i podarł go na dwanaście części. Następnie powiedział do Jeroboama: ‛Weź sobie z tego dziesięć kawałków’. Czy chciałbyś wiedzieć, dlaczego Achijasz dał Jeroboamowi dziesięć kawałków swojego płaszcza?

Prorok wyjaśnił, że Jehowa odbierze królestwo Salomonowi, a władzę nad dziesięcioma plemionami otrzyma właśnie Jeroboam. Tak więc synowi Salomona Rechoboamowi miały zostać tylko dwa plemiona.

Kiedy Salomon dowiedział się o tym wydarzeniu, strasznie się rozgniewał. Próbował nawet zabić Jeroboama, który jednak uciekł do Egiptu. Po jakimś czasie Salomon umarł. Panował przez 40 lat. Teraz królem został jego syn Rechoboam. Gdy Jeroboam usłyszał o śmierci Salomona, wrócił z Egiptu do Izraela.

Rechoboam nie był dobrym władcą. Był jeszcze gorszy dla ludu niż jego ojciec. Dlatego przyszedł do niego Jeroboam oraz inne ważne osoby i poprosili, żeby lepiej odnosił się do swoich poddanych. Jednak Rechoboam nie posłuchał. Stał się nawet jeszcze bardziej okrutny. Wtedy dziesięć plemion postanowiło, że ich królem będzie Jeroboam. Tylko dwa plemiona — Beniamina i Judy — wolały Rechoboama.

Jeroboam nie chciał, żeby jego poddani chodzili do Jerozolimy i czcili Jehowę w świątyni. Dlatego kazał zrobić dwa złote cielce i powiedział, że to im należy oddawać cześć. Wkrótce mieszkańcy tego kraju zaczęli łamać prawo i dopuszczać się przemocy.

W królestwie dwuplemiennym także nie brakowało kłopotów. Nie minęło pięć lat, odkąd Rechoboam został królem, a na Jerozolimę napadł władca Egiptu. Zabrał dużo skarbów ze świątyni Jehowy. A więc świątynia tylko przez krótki czas była taka piękna jak zaraz po wybudowaniu.