KIEDY Jozjasz został królem południowego królestwa dwuplemiennego, miał dopiero osiem lat. Był więc bardzo młody. Dlatego na początku w rządzeniu pomagały mu starsze osoby.

Po siedmiu latach panowania zaczął szukać Jehowy. Brał przykład z dobrych królów, takich jak Dawid, Jehoszafat i Ezechiasz. Potem, gdy miał niecałe 20 lat, pokazał też, że jest naprawdę odważny.

Wielu Izraelitów od dawna postępowało bardzo źle. Służyli fałszywym bogom i kłaniali się ich posągom. Dlatego Jozjasz wziął swoich sług i zaczął razem z nimi usuwać z kraju fałszywą religię. Nie było to łatwe, bo fałszywych bogów czciło mnóstwo ludzi. Na ilustracji widzisz, jak Jozjasz i jego słudzy rozbijają bożki.

Później Jozjasz postanowił odnowić świątynię Jehowy. Pracami tymi mieli kierować trzej wyznaczeni mężczyźni. Dostali pieniądze, które podarował lud, i płacili nimi robotnikom. W czasie prac arcykapłan Chilkiasz znalazł w świątyni coś bardzo ważnego. Było to prawo, które dawno temu Jehowa kazał spisać Mojżeszowi. Już od wielu lat nikt nie widział tej księgi.

Gdy Jozjasz zobaczył odnalezioną księgę, poprosił swojego sługę, żeby mu ją przeczytał. Słuchał uważnie i zrozumiał, że lud nie postępuje zgodnie z prawem Jehowy. Jak widzisz na obrazku, król tak się tym przejął, że rozdarł swoje szaty. Zawołał: ‛Jehowa na pewno się na nas gniewa, bo nasi ojcowie nie trzymali się prawa, które jest w tej księdze!’

Jozjasz natychmiast polecił arcykapłanowi Chilkiaszowi dowiedzieć się, co Jehowa zamierza zrobić ze swoim ludem. Chilkiasz poszedł zapytać o to kobietę, która miała na imię Chulda i była prorokinią. Chulda kazała powiedzieć królowi: ‛Oto, co mówi Jehowa: „Ukarzę Jerozolimę i cały lud za to, że źle postępowali i oddawali cześć fałszywym bogom. Ale ponieważ ty, Jozjaszu, postępujesz właściwie, ukarzę ich dopiero po twojej śmierci”’.