ZOBACZ, Izraelici przechodzą przez rzekę Jordan! Ale gdzie jest woda? Jeszcze parę minut temu było jej strasznie dużo, bo o tej porze roku często tutaj pada. Jednak teraz zniknęła! Izraelici idą na drugi brzeg po suchym dnie — tak samo jak wcześniej przez Morze Czerwone. Gdzie się ta woda podziała? Zaraz się dowiemy.

Kiedy nadszedł czas, żeby Izraelici przedostali się na drugą stronę Jordanu, Jehowa kazał Jozuemu ogłosić: ‛Kapłani wezmą Arkę Przymierza i pójdą przed nami. Gdy tylko zamoczą nogi w Jordanie, woda przestanie płynąć’.

Kapłani wzięli więc Arkę i poprowadzili lud nad Jordan. Rzeka była bardzo głęboka i bardzo szybko płynęła. Mimo to kapłani weszli do wody. Kiedy tylko zamoczyli w niej nogi, rzeka od razu zaczęła opadać! To był cud! Jehowa daleko stąd zatrzymał wody Jordanu, dlatego przestały tu dopływać i szybko pokazało się dno.

Wtedy kapłani, którzy nieśli Arkę Przymierza, poszli dalej i stanęli na środku rzeki. Czy widzisz ich na obrazku? Stoją tam, a reszta Izraelitów przechodzi przez Jordan po suchej ziemi!

Gdy wszyscy dotarli już na drugi brzeg, Jehowa polecił Jozuemu, żeby powiedział do dwunastu silnych mężczyzn: ‛Idźcie na środek rzeki, gdzie są kapłani z Arką Przymierza. Zabierzcie stamtąd dwanaście kamieni i ułóżcie z nich stos w miejscu, w którym będziecie dziś nocować. W przyszłości wasze dzieci mogą spytać, co to za kamienie. Wtedy wytłumaczycie im, że gdy przenoszono przez Jordan Arkę Przymierza, rzeka przestała płynąć. Kamienie będą wam przypominać o tym cudzie!’ Jozue położył też dwanaście kamieni na dnie rzeki — tam, gdzie stali kapłani.

Na koniec powiedział do kapłanów, którzy trzymali Arkę Przymierza: ‛Wyjdźcie teraz z Jordanu’. Kiedy znaleźli się na brzegu, rzeka zaczęła płynąć tak jak dawniej.