PO DWÓCH miesiącach od wyjścia z Egiptu Izraelici doszli do góry Horeb, która nazywała się też Synaj. To właśnie tutaj Jehowa kiedyś przemówił do Mojżesza z płonącego krzaka. A teraz Izraelici rozbili tu na jakiś czas obóz.

Mojżesz zostawił lud i poszedł na górę. Gdy był już na szczycie, Jehowa powiedział mu: ‛Chcę, żeby Izraelici mnie słuchali i byli moim wybranym narodem’. Mojżesz zszedł na dół i powtórzył to Izraelitom, a oni obiecali, że będą posłuszni Jehowie, bo bardzo chcą być Jego ludem.

Jehowa zrobił wtedy coś niesamowitego. Sprawił, że góra zaczęła dymić i słychać było straszne grzmoty. Następnie rzekł do ludu: ‛Ja jestem Jehowa, wasz Bóg, który was wyprowadził z Egiptu’. Przykazał im również: ‛Nie wolno wam oddawać czci żadnemu bogu oprócz mnie’.

Dał im jeszcze dziewięć innych przykazań, to znaczy praw. Z powodu tego wszystkiego Izraelici byli bardzo przestraszeni i prosili Mojżesza: ‛Ty mów do nas, bo boimy się, że gdy Bóg będzie mówił, to umrzemy’.

Potem Jehowa powiedział Mojżeszowi: ‛Chodź tu do mnie na górę. Dam ci dwie tablice z kamienia, na których napisałem swoje prawa. Chcę, żeby lud ich przestrzegał’. Mojżesz więc znowu poszedł na górę. Był tam 40 dni i nocy.

Bóg miał dla swojego ludu wiele różnych praw i kazał je Mojżeszowi zapisać. Dał mu także dwie kamienne tablice. Osobiście wypisał na nich dziesięć praw, które przedtem ogłosił ludowi. Prawa te nazywamy Dziesięcioma Przykazaniami.

Były to bardzo ważne przykazania. Ale ważne były też wszystkie inne prawa, które Bóg dał Izraelowi. Jedno z nich nakazuje: ‛Masz kochać Jehowę, twojego Boga, całym sercem, całym umysłem, całą duszą i całą siłą’. A inne mówi, jak odnosić się do ludzi: ‛Masz kochać bliźniego tak jak samego siebie’. Później Syn Boży — Jezus Chrystus — powiedział, że to były dwa najważniejsze prawa, jakie Jehowa dał Izraelitom. O Synu Bożym i jego naukach dużo się jeszcze dowiemy.