WSZYSTKO, co dobre, mamy od Boga. To On stworzył słońce, żeby nam świeciło w dzień, a także księżyc i gwiazdy, żeby nam świeciły w nocy. I to On stworzył ziemię, na której żyjemy.

Ale Bóg nie zaczął stwarzania od słońca, księżyca, gwiazd i ziemi. Czy wiesz, od czego zaczął? Najpierw stworzył osoby podobne do Niego. Nie możemy ich zobaczyć, tak jak nie możemy zobaczyć Boga. Biblia nazywa te osoby aniołami. Bóg stworzył aniołów, żeby razem z Nim mieszkali w niebie.

Pierwszy anioł, którego Bóg stworzył, był kimś zupełnie wyjątkowym. Był pierwszym Synem Bożym i pracował razem ze swoim Ojcem. Pomagał Mu stwarzać wszystko inne, na przykład słońce, księżyc i gwiazdy oraz naszą ziemię.

A jak wyglądała wtedy ziemia? Na początku nikt nie mógłby na niej mieszkać. Cała była pokryta jednym wielkim morzem. Ale Bóg chciał, żeby mieszkali na niej ludzie. Zaczął więc ją dla nas przygotowywać. Czy wiesz, co zrobił?

Przede wszystkim na ziemi potrzebne było światło. Dlatego Bóg sprawił, że zaczęło do niej docierać światło ze słońca. Od tej pory mogły następować po sobie noce i dni. Potem Bóg spowodował, że z morza wynurzył się ląd.

Na początku ten ląd wyglądał tak jak na tym obrazku — niczego tam nie było. Nie było kwiatów, drzew ani zwierząt. W morzach nie było ani jednej ryby. Bóg miał jeszcze wiele do zrobienia, żeby ziemia stała się dla ludzi i zwierząt naprawdę przyjemnym domem.