NOE miał żonę i trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Każdy z nich też miał żonę. Rodzina Noego składała się więc z ośmiu osób.

Bóg dał Noemu niezwykłe zadanie. Kazał mu zbudować ogromną arkę — wielką jak statek. Z wyglądu arka miała przypominać potężną skrzynię. ‛Zrób w niej parter, a potem pierwsze i drugie piętro oraz różne pomieszczenia’ — powiedział Bóg. Te pomieszczenia były przeznaczone dla Noego, jego rodziny i zwierząt, a także na zapasy potrzebnej żywności.

Bóg kazał też Noemu uszczelnić arkę, żeby do środka nie przeciekała woda. Powiedział: ‛Zamierzam zesłać wielki potop i zniszczyć cały świat. Kto nie będzie w arce, ten zginie’.

Noe i jego synowie posłuchali Jehowy i zaczęli budować. Ale inni ludzie tylko śmiali się z nich i w dalszym ciągu źle postępowali. Kiedy Noe im mówił, co Bóg zamierza zrobić, nie chcieli w to wierzyć.

Budowa takiej dużej arki trwała bardzo długo. Wreszcie po wielu latach została zakończona. Wtedy Bóg kazał Noemu wprowadzić do arki zwierzęta. Z niektórych rodzajów zwierząt Noe miał wprowadzić tylko po jednej parze, po samcu i samicy, a z innych — po siedem sztuk. Oczywiście zabrał też do arki najróżniejsze ptaki. Wszystko zrobił tak, jak mu nakazał Bóg.

W końcu do arki wszedł także Noe z rodziną i wtedy Jehowa zamknął drzwi. Noe i jego rodzina zaczęli czekać. Wyobraź sobie, że tam jesteś i czekasz razem z nimi. Czy naprawdę będzie potop, tak jak to zapowiedział Bóg?