Skąd się wzięło niebo i ziemia? Jak powstało słońce i księżyc, i gwiazdy, a także wszystko, co jest na ziemi? Biblia odpowiada, że stworzył to Bóg. I tak było naprawdę. Dlatego na początku zapoznamy się z biblijną historią stwarzania.

Jak się dowiemy, najpierw Bóg stworzył osoby duchowe podobne do Niego. Byli to aniołowie. Ale ziemię przeznaczył dla ludzi takich jak my. Stworzył więc mężczyznę i kobietę — Adama i Ewę — i umieścił ich w pięknym ogrodzie. Oni jednak nie chcieli Go słuchać i dlatego zostali skazani na śmierć.

Od stworzenia Adama do potopu minęło 1656 lat. W tamtych czasach w niebie i na ziemi żyło wiele złych osób. W niebie były to niewidzialne osoby duchowe — Szatan i jego źli aniołowie. A na ziemi był to Kain i wielu innych niedobrych ludzi, wśród nich pewni straszliwi siłacze. Ale żyli też ludzie dobrzy, na przykład Abel, Henoch i Noe. O tych wszystkich osobach i wydarzeniach przeczytamy w CZĘŚCI 1.