Drodzy Czytelnicy miłujący Jehowę!

Jezus powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jana 8:32). Słowa te są dla nas wielkim pokrzepieniem. Potwierdzają, że nawet w tych krytycznych „dniach ostatnich”, naznaczonych fałszem, można poznać prawdę (2 Tymoteusza 3:1). Czy pamiętasz, jak po raz pierwszy zetknąłeś się z Biblią i uświadomiłeś sobie, że właśnie ona zawiera prawdę? Niewątpliwie było to dla ciebie szczególnym przeżyciem!

Ale dokładna znajomość prawdy i regularne dzielenie się nią z bliźnimi to nie wszystko. Musimy jeszcze zgodnie z nią postępować. Będziemy wtedy — stosownie do tytułu tej książki — ‛trwać w miłości Bożej’. Uwypuklił to Jezus w słowach, które skierował do wiernych apostołów w noc przed swoją śmiercią: „Jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, to pozostaniecie w mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca i pozostaję w jego miłości” (Jana 15:10).

Zauważmy, że Jezus ‛pozostawał w miłości Ojca’ dzięki przestrzeganiu Jego przykazań. Tak samo może być z nami. Chcąc ‛pozostawać w miłości Bożej’, musimy w codziennym życiu trzymać się prawdy. Tamtej nocy Jezus powiedział również: „Jeżeli to wiecie, szczęśliwi jesteście, jeśli to czynicie” (Jana 13:17).

Szczerze pragniemy, by ta książka pomogła Wam stale kierować się prawdą i tym samym ‛trwać w miłości Bożej ku życiu wiecznemu’ (Judy 21).

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy