‛Okazujemy tym większą odwagę, by nieustraszenie mówić słowo Boże’ (FILIPIAN 1:14)

PRZED POŁUDNIEM

 PO POŁUDNIU