• Czy śmierć zabrała ci kogoś bliskiego?

  • Czy w dalszym ciągu smucisz się z tego powodu?

  • Czy potrzebujesz pomocy w utuleniu żalu?

  • Czy jest jakaś nadzieja dla umarłych?

  • Jeżeli tak, to jaka?

  • Dlaczego można uznać ją za pewną?

W tej broszurze znajdziesz pokrzepiające odpowiedzi zaczerpnięte z Pisma Świętego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z jej treścią.