Jehowa naprawi wszelkie zło wyrządzone przez Szatana. Królem nad całą ziemią ustanowił Jezusa. Pod jego panowaniem nasz glob przekształci się w raj (Daniela 7:13, 14; Łukasza 23:43).

Jehowa obiecuje:

  • POD DOSTATKIEM ŻYWNOŚCI: „Nawet ziemia niewątpliwie wyda swój urodzaj; pobłogosławi nam Bóg, nasz Bóg”. „Obfitość zboża będzie na ziemi; na szczytach zaszumią kłosy” (Psalm 67:6, NW [67:7]; 72:16BT).

  • NIE BĘDZIE JUŻ WOJEN: „Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Jahwe, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi” (Psalm 46:9, 10BT).

  • NIE BĘDZIE ZŁYCH LUDZI: „Bo niegodziwcy będą wytępieni (...). Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie” (Psalm 37:9, 10).

  • NIE BĘDZIE CHORÓB, SMUTKU ANI ŚMIERCI: „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie” (Izajasza 35:5, 6BT).

     „Sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Objawienie 21:3, 4).

W przeciwieństwie do Szatana i demonów Jehowa nigdy nie kłamie. Wszystkie Jego obietnice na pewno się spełnią (Łukasza 1:36, 37). Jehowa cię miłuje i chce, byś żył w raju, który On stworzy. Nawiąż więc kontakt ze Świadkami Jehowy i poznaj bliżej cudowne prawdy zawarte w Słowie Bożym. Jeżeli będziesz zgodnie z nimi żył, dostąpisz oswobodzenia z więzów fałszu, przesądów i niewiedzy. Z czasem zostaniesz wyzwolony z niewoli grzechu i śmierci. Jezus oświadczył: „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Jana 8:32).