Longowi bardzo się spodobały obietnice Jehowy, ale zastanawiał się, czy to możliwe, by dysponował On mocą potrzebną do ich spełnienia. Quang wyjaśnił, że aby zrozumieć, jak Jehowa urzeczywistni swe obietnice, warto rozważyć powszechnie znane prawo przyczyny i skutku.

Dalej Quang powiedział, że o tej podstawowej prawdzie wspomina również Biblia. Na potwierdzenie pokazał następujący werset:

„To logiczne” — przyznał Long. „Żaden dom nie powstanie bez budowniczego”.

„Nie inaczej jest z posiłkami, które jemy: ktoś musi je przygotować” — dodał Quang.

Następnie podkreślił, że dookoła nas są rzeczy znacznie wspanialsze i bardziej złożone niż dom. „Pomyśl o delikatnych kwiatach, majestatycznych górach, potężnym morzu czy bezkresnym wszechświecie. Skoro dom wymaga architekta i budowniczego, a posiłek — sprawnych rąk, które go przygotują, to cóż dopiero wszystkie cudowne rzeczy we wszechświecie? Czy i one nie wymagały Projektanta i Twórcy?”

Long zgodził się, że ta argumentacja ma sens.

 „Z Biblii wynika, że Ktoś taki faktycznie istnieje” — ciągnął Quang. „Oczywiście jako Projektant i Twórca wszechrzeczy musi On dysponować niezwykłą mocą i siłą. Właśnie dlatego w Biblii nazwano Go Bogiem. Słowo to — w języku, w którym spisano Biblię — znaczy ‚potężny; silny’. Dzisiaj ludzie mają wielu ‚bogów’, ale ponieważ to Jehowa stworzył wszystko, słusznie jest nazywany Bogiem Wszechmocnym”.

Wszystko wymagało Projektanta i Twórcy

Long był zaskoczony, gdy Quang pokazał mu w Biblii fragmenty dotyczące wspaniałych dzieł Jehowy Boga. Oto kilka takich wzmianek:

  • „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię” (Rodzaju 1:1).

  • „Wiedzcie, że Jehowa jest Bogiem. To on nas uczynił, a nie my sami siebie” (Psalm 100:3).

  • „Niebiosa oznajmiają chwałę Boga, a o dziele jego rąk opowiada przestworze” (Psalm 19:1).

  • „Ten, który buduje w niebiosach swe schody, a swą budowlę nad ziemią, którą założył; ten, który przyzywa wody morza, aby je wylać na powierzchnię ziemi — jego imię Jehowa” (Amosa 9:6).

Nie ulega zatem wątpliwości, że Jehowa jest Twórcą wszechrzeczy. On nie tylko ukształtował twory nieożywione, ale dał  też życie wszystkim stworzeniom. „U ciebie jest źródło życia” — mówi o Jehowie Biblia (Psalm 36:9). Tak więc jest On Życiodawcą, Stwórcą. Co za tym idzie, jest naszym Ojcem. Właśnie dlatego w Biblii czytamy: „Czyż wszyscy nie mamy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?” (Malachiasza 2:10).

Jehowa jest Życiodawcą

Long był pod wrażeniem. „Przyznaję”, powiedział, „że gdy pomyślimy o wszystkim, co nas otacza, nietrudno zrozumieć, iż musi istnieć jakaś praprzyczyna, jakiś Projektant, Życiodawca — Stwórca”.

Podekscytowana Lan dodała: „A skoro dysponował mocą potrzebną, by wszystko stworzyć, to ma też moc, by spełnić wszystkie obietnice zawarte w Biblii!”.

Informacje, które Long i Lan zdobyli tego dnia, trafiły im do przekonania. Zastanawiali się jednak, jaki jest ten potężny Projektant.