Quang powiedział Longowi i Lan, że razem z Hoą chętnie pomogą im dowiedzieć się czegoś więcej o tych wspaniałych obietnicach. Pokazał im książkę Czego naprawdę uczy Biblia?.

Long i Lan przejrzeli spis treści i zorientowali się, że w książce tej omówiono wiele tematów, które od zawsze ich nurtowały. Quang zwrócił uwagę na jej ciekawe cechy:

„Na początku każdego rozdziału postawiono kilka pytań, na które później zostają udzielone odpowiedzi. Ramka ‚Czego uczy Biblia’, kończąca poszczególne rozdziały, zawiera główne myśli i popierające je wersety biblijne. W książce jest również wiele pouczających ilustracji, a całość została napisana w sposób przystępny i zrozumiały”.

Long i Lan chcieli jak najszybciej zabrać się do czytania tej książki. Pragnęli dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, co usłyszeli — by nabrać pewności, że nie jest to tylko marzenie. Byli wdzięczni, że Quang i Hoa zgodzili się im pomóc znaleźć drogę do pokoju i szczęścia.