Dzieci często przypominają swoich rodziców

„Pozwólcie, że was o coś zapytam: Gdy patrzycie na dziecko, czy nie macie często wrażenia, że jest bardzo podobne do swoich rodziców?” — zagadnął Quang Longa i Lan.

„Oczywiście” — odpowiedział Long. „Zawsze powtarzam, że nasza córeczka to wykapana Lan. Przejęła po niej nawet charakter”.

„To prawda, są uderzająco podobne” — przytaknął Quang. „I tak samo jest z nami i z Jehową, naszym Stwórcą, a zarazem Ojcem. Obserwując samych siebie oraz inne Jego dzieła, możemy poznawać Jego przymioty i dowiadywać się, jaką jest Osobą”.

„Ciekawe, nigdy o tym nie pomyślałem” — zadumał się Long.

„Tak właśnie przedstawia to Biblia” — powiedział Quang. „Zobaczcie, co jest napisane w Liście do Rzymian 1:20: ‚Jego niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione’”. Long poprosił o wyjaśnienie tego wersetu.

„Zastanówmy się nad miłością rodzicielską. Dobry ojciec, taki jak ty, Long, zawsze troszczy się o swoje dzieci. Czasami dziecko jest nieposłuszne lub niegrzeczne, a mimo to ojciec je kocha i zaspokaja jego potrzeby. Jest tak dlatego, że Jehowa obdarzył rodziców naturalną  zdolnością okazywania dzieciom miłości. Miłość rodzicielska jest odzwierciedleniem miłości Jehowy do ludzi.

Jehowa z miłości daje nam to, co potrzebne do życia

„Nawet gdybyśmy nie znali Jehowy, On poprzez swoje dzieła zaspokajałby nasze potrzeby” — ciągnął Quang. „W Ewangelii według Mateusza 5:45 zachęcono: ‛Okażcie się synami waszego Ojca, który jest w niebiosach, ponieważ On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi, On też sprawia, że deszcz pada na prawych i nieprawych’. Prawda, że z deszczu i słońca odnosimy mnóstwo pożytku? Podtrzymują nasze życie i umożliwiają produkcję żywności. I Jehowa pozwala korzystać z nich wszystkim, bez względu na to, czy okazują Mu wdzięczność, czy nie. Z pewnością dowodzi to, że jest On Bogiem miłości. W gruncie rzeczy Biblia mówi, że to Jego najważniejszy przymiot. W Liście 1 Jana 4:8 czytamy wręcz, że ‚Bóg jest miłością’”.

Quang poprosił też Longa, żeby pomyślał o poczuciu sprawiedliwości. „Jako dobry ojciec kochasz swoje dzieci i traktujesz je równo oraz sprawiedliwie, prawda? Uczysz je szacunku dla innych i chciałbyś, by żyły według zasad, które twoim zdaniem pomogą im wyrosnąć na porządnych ludzi. To oczywiste, że człowiek pragnie sprawiedliwości zarówno dla siebie, jak i swoich najbliższych. Oczekujemy od drugich sprawiedliwego traktowania oraz respektowania naszego poczucia sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ odzwierciedlamy przymioty naszego Stwórcy”.

 Quang pokazał Longowi i Lan następujące wersety o Jehowie Bogu:

  • „Wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości” (Powtórzonego Prawa 32:4).

  • „Miłuje on prawość i sprawiedliwość” (Psalm 33:5).

A zatem kochamy sprawiedliwość, ponieważ kocha ją Jehowa, nasz Stwórca. Zostaliśmy uczynieni na Jego obraz, więc posiadamy wiele z Jego przymiotów i do pewnego stopnia możemy je przejawiać w naszym życiu (Rodzaju 1:27). Ale jeśli chodzi o decydowanie o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie, Jehowa nie pozostawił nam wolnej ręki. Ustanowił określone prawa i zasady i chce, żeby Jego ziemskie dzieci według nich żyły. Gdy te prawa są łamane, dzieje się niesprawiedliwość.

„Jest jeszcze jedna wyjątkowa rzecz, która zasługuje na uwagę” — dodał Quang. „Czy wiecie, że prawa większości państw pod niejednym względem przypominają te spisane w Biblii tysiące lat temu?” Long i Lan byli zaskoczeni.

„Na przykład”, kontynuował Quang, „w wielu krajach surowo karane jest morderstwo, kradzież oraz czyny nierządne. Tego wszystkiego zabroniono w Biblii już przeszło 3500 lat temu. Trzymając się tych słusznych wytycznych ustanowionych przez Jehowę Boga,  odzwierciedlamy Jego sprawiedliwość i możemy prowadzić szczęśliwsze i bardziej satysfakcjonujące życie”.

Prawa obowiązujące w różnych krajach odzwierciedlają sprawiedliwość Jehowy

Dzięki tej rozmowie Long i Lan zrozumieli, że Jehowa jest Bogiem miłości i sprawiedliwości. Zawsze uważali, że te przymioty odgrywają ogromną rolę w kontaktach międzyludzkich. Zawsze też starali się kochać swoje dzieci i traktować je sprawiedliwie. Teraz uświadomili sobie, że te głęboko zakorzenione odczucia są odzwierciedleniem cech Stwórcy, Jehowy Boga.

Long był zachwycony, że mógł bliżej poznać Jehowę. Zaczął Go postrzegać jako kogoś naprawdę realnego. Pomyślał też, że dobrze byłoby okazywać więcej miłości żonie i dzieciom. Postanowił, że postara się naśladować Jehowę, traktując wszystkich życzliwie i sprawiedliwie.

„Świetnie” — z radością powiedział Quang. „Właśnie do tego zachęca Biblia. Znajdujemy w niej pewne słynne słowa”. Quang otworzył Biblię i przeczytał:

  • „Wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie” (Mateusza 7:12).

Quang wspomniał, że oprócz miłości i sprawiedliwości Jehowa przejawia jeszcze inne wspaniałe przymioty. Long i Lan poprosili, by im o nich opowiedział.